Νέα

Έκδοση Κάρτας Στάθμευσης ΑμεΑ (αναλυτικές οδηγίες)

Δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ
Είστε δικαιούχος θέσης στάθμευσης ΑμεΑ και επιθυμείτε να εκδόσετε το ειδικό δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ;

Δικαιούχοι κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ

Ν. 490/1976 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α’)

 • Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση

Ν. 1798/1988 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α’)

Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν:

 • Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
 • Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%.
 • Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
 • Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.

Ν. 1882/1990 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α’)

Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες:

 • Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις.
 • Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
 • Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμοραγική διάθεση (αιμοροφιλία).
 • Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ή μεταμόσχευση νεφρού.
 • Πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

ΠΔ 241/2005 – (ΦΕΚ 290 Α’)

 • Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.

Εγκύκλιος 515/2015 – (7-1-2015)

 • Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ΑµεΑ µετά την απόκτηση του Ι.Χ αναπηρικού αυτοκινήτου.
 • Γονείς ανηλίκων τέκνων Αµεα και δικαστικοί συµπαραστάτες ανηλίκων-ενηλίκων Αµεα.

Δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ

 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του διακαιούχου αθεώρητο*
 • Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος αθεώρητο*
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης δικαιούχου αθεώρητο*
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι «η χρήση του ∆ελτίου Στάθµευσης θα γίνεται στο συγκεκριµένο όχηµα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αµεα και όταν το Αµεα επιβαίνει του οχήµατος» (στην περίπτωση του ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
 • Το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί)
 • Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραµµατεία των ΚΕΠΑ, µε τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.1882/1990 και έχουν στην πλήρη κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (στην περίπτωση που το όχημα δεν είναι αναπηρικό).
 • Οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες (σε περίπτωση γονέων ή δικαστικών συμπαραστατών ανήλιων ή ενήλικων ΑμεΑ)
Αρμόδια υπηρεσία είναι η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Τηλέφωνο 1889 (νέα υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών για ΑμεΑ)

Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button