Επικαιρότητα

Υπ. Εργασίας – ΟΠΕΚΑ: Ερχονται 2.000 προσλήψεις προσωπικών βοηθών ΑμεΑ

Τους βασικούς άξονες του σχεδίου νόμου για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο κατατέθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσίασε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξη Τύπου.

Όπως είπε, το νομοσχέδιο στοχεύει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης, στην εδραίωση των ίσων ευκαιριών όλων των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στη διασφάλιση της αποϊδρυματοποίησης, ώστε να μην μείνει σε ίδρυμα κανένα παιδί περισσότερο από όσο χρειάζεται και στην παροχή εφοδίων και βοήθειας στα ΑμεΑ για την επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσής τους.

Μέσα από την παρουσίασή της, όπου τέθηκαν οι άξονες που αφορούν την προσχολική αγωγή, το πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης ατόμων 15 ετών και άνω, τον εξορθολογισμό πλαισίου αναδοχής και υιοθεσίας, την ενίσχυση θεσμού κοινωνικού συμβούλου, αλλά και την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, αναλύθηκε και το θέμα Θεσμοθέτησης προσωπικού βοηθού.

Η πέμπτη θεματική του σχεδίου νόμου είναι η θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού, που εντάσσεται επίσης στις πολιτικές αποϊδρυματοποίησης και αφορά άτομα με αναπηρία.

Η κ. Μιχαηλίδου υπενθύμισε ότι ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού έχει ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να μπορούν να τις πραγματοποιούν τις επιλογές τους.

Όπως εξήγησε, «πρόκειται για μία σημαντική θεσμοθέτηση που αφενός μεν δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι είτε ως εργαζόμενοι είτε ως απλοί πολίτες αφετέρου δε διευκολύνει τις οικογένειές τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους».

Διευκρίνισε δε ότι όλα τα άτομα με αναπηρία, ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας, θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Προσωπικού Βοηθού, χωρίς να στερούνται καμία άλλη παροχή ή υπηρεσία που ήδη λαμβάνουν.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά για δύο χρόνια και θα ενταχθούν σε αυτό 2.000 ωφελούμενοι.

Στον ΟΠΕΚΑ η διαχείριση του προγράμματος
Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, αποδέκτες των υπηρεσιών του Προσωπικού Βοηθού είναι τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και τόπου διαβίωσης.

Αναλυτικά:

Καταρτίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Η αμοιβή του Προσωπικού Βοηθού για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ.

Συστήνεται και λειτουργεί στον ΟΠΕΚΑ πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των αιτημάτων λήψης της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού και των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού της παρ. 3 του παρόντος, το οποίο διασυνδέεται με τα Κέντρα Κοινότητας του άρθρου 4 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236), καθώς και με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του δημόσιου τομέα. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ορίζεται ο ΟΠΕΚΑ, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (Α` 137).

Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button