Νέα

Το Φ.Ε.Κ.: Ο νέος Ενιαίος Πίνακας για τον προσδιορισμό του ποσοστού Αναπηρίας


Text to Speech
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 5987 - 31.12.2018, η υπ. αριθμ. Φ. 80100/ 50885/3033, Κ.Υ.Α., του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α. Πετρόπουλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη, με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

Η Απόφαση ισχύει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αιτήσεις πιστοποίησης αναπηρίας που υποβάλλονται ή εκκρεμούν για εξέταση από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή των οποίων η έναρξη της υγειονομικής κρίσης αφορά χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, θα κρίνονται σύμφωνα με τον Ε.Π.Π.Π.Α. της παρούσας απόφασης.

Κάθε άλλη περίπτωση εκκρεμούς αίτησης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης που αφορά εξέταση είτε από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων διευκρινιστικής ή συμπληρωματικής υγειονομικής κρίσης επί ήδη εκδοθείσας γνωμάτευσης σε ισχύ) της οποίας η έναρξη υγειονομικής κρίσης ανάγεται σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κρίνεται σύμφωνα με τον Ε.Π.Π.Π.Α. της κοινής υπουργικής απόφασης που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης της υγειονομικής κρίσης.

Δείτε το Φ.Ε.Κ. 

Πηγή
seepea-stella.blogspot.com
Ακολουθήστε μας στο:   Instagram!       Facebook!      Twitter!

Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button