Επικαιρότητα

Το «παράθυρο» για αφορολόγητες δωρεές χρημάτων και προς αδέλφια, ανίψια, θείους και ξαδέλφια

Οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ συγγενών μπορούν πλέον να αποτρέψουν την επιβολή φόρων 20% και 40%, η οποία προβλέπεται γι’αυτές τις μεταβιβάσεις. 

Ακόμη και μεταβιβάσεις χρηματικών ποσών μεταξύ αδελφών ή μεταξύ θείων και ανιψιών ή μεταξύ εξαδέλφων μπορούν πλέον να είναι αφορολόγητες με τη νέα διάταξη που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.

Η καθιέρωση αφορολογήτου ορίου 800.000 ευρώ στις δωρεές χρηματικών ποσών μεταξύ γονέων και παιδιών και μεταξύ συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης ανοίγει το δρόμο για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων και προς άλλα συγγενικά πρόσωπα, που δεν ανήκουν στην πρώτη κατηγορία!

Η δυνατότητα αυτή υπάρχει εφόσον, σε κάθε περίπτωση, μεταξύ του αρχικού και του τελικού αποδέκτη του ποσού μεσολαβήσει πρόσωπο που έχει σχέση συγγένειας πρώτης κατηγορίας και με τον δότη του ποσού και με τον λήπτη! Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να παρακαμφθεί με νόμιμο τρόπο η διάταξη που προβλέπει την επιβολή φόρου 20% σε μεταβιβάσεις χρηματικών ποσών μεταξύ αδελφών και μεταξύ θείων και ανιψιών καθώς επίσης και η διάταξη που προβλέπει φορολόγηση με 40% των δωρεών χρηματικών ποσών μεταξύ εξαδέλφων.

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό το πώς μπορεί να παρακαμφθεί η φορολόγηση των δωρεών χρηματικών ποσών προς αδελφούς, ανιψιούς και εξαδέλφους παραθέτουμε τα παρακάτω παραδείγματα:

1) Εάν ένας φορολογούμενος θέλει να δώσει στον αδελφό του ένα ποσό 100.000 ευρώ χωρίς επιβάρυνση με φόρο δωρεάς 20% που προβλέπεται κανονικά γι’ αυτή τη συναλλαγή μπορεί να το κάνει βάζοντας ως ενδιάμεσο τον πατέρα του. Η μεταβίβαση του ποσού θα γίνει, πρώτα, προς τον πατέρα και θα είναι αφορολόγητη, διότι η μεταβίβαση ποσού από το παιδί στο γονέα απαλλάσσεται πλέον μέχρι τις 800.000 ευρώ. Στη συνέχεια ο πατέρας θα μεταβιβάσει το ίδιο στο άλλο παιδί του, δηλαδή στον αδελφό στον οποίο πρέπει να καταλήξουν τα χρήματα. Έτσι και πάλι δεν θα χρειαστεί να καταβληθεί φόρος διότι θα πρόκειται για γονική παροχή χρηματικού ποσού, η οποία επίσης απαλλάσσεται πλέον από τον φόρο μέχρι τις 800.000 ευρώ. Έτσι με αυτή την “τριγωνική” συναλλαγή μεταξύ πατέρα και παιδιών η μεταβίβαση του ποσού των 100.000 ευρώ μεταξύ αδελφών θα μπορεί να γίνει χωρίς την πληρωμή του φόρου δωρεάς 20% που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

2) Εάν ένας φορολογούμενος θέλει να δώσει σε ανιψιό του ένα χρηματικό ποσό 50.000 ευρώ χωρίς επιβάρυνση με φόρο δωρεάς 20% που προβλέπεται γι’αυτή τη συναλλαγή μπορεί να το κάνει βάζοντας ως ενδιάμεσο και πάλι τον πατέρα του, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και παππούς του τελικού αποδέκτη των χρημάτων. Δηλαδή, η μεταβίβαση του ποσού θα γίνει, πρώτα, από τον φορολογούμενο προς τον πατέρα του και θα αφορολόγητη, διότι η μεταβίβαση ποσού από το παιδί στο γονέα απαλλάσσεται πλέον μέχρι τις 800.000 ευρώ. Στη συνέχεια ο πατέρας θα μεταβιβάσει το ποσό αυτό στον εγγονό του από το άλλο παιδί του. Ο εγγονός αυτός είναι ο ανιψιός του αρχικού δότη των χρημάτων και τελικός αποδέκτης. Και σ΄ αυτή την περίπτωση η δωρεά του χρηματικού ποσού θα είναι αφορολόγητη διότι θα έχει γίνει από παππού σε εγγονό. Έτσι με αυτή την “τριγωνική” συναλλαγή μεταξύ θείου και ανιψιού στην οποία μπήκε ενδιάμεσος ο πατέρας του δότη και ταυτόχρονα παππούς του τελικού αποδέκτη η μεταβίβαση του ποσού των 50.000 ευρώ θα γίνει χωρίς την πληρωμή φόρου 20%.

3) Εάν ένας φορολογούμενος θέλει να μεταβιβάσει σε πρώτο του εξάδελφο χρηματικό ποσό ύψους 30.000 ευρώ χωρίς το ποσό αυτό να φορολογηθεί με 40%, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τη συγκεκριμένη συναλλαγή μπορεί να χρησιμοποιήσει ως “ενδιάμεσο” τον παππού του, που είναι επίσης παππούς και του εξαδέλφου του. Δηλαδή πρώτα θα μεταβιβάσει το χρηματικό ποσό στον παππού του, οπότε η πράξη αυτή θα είναι αφορολόγητη (θεωρείται μεταβίβαση εγγονού προς παππού) και στη συνέχεια ο παππούς θα μεταβιβάσει το ίδιο ποσό στο άλλο του εγγόνι το οποίο είναι εξάδελφος του δότη του ποσού! Και η τελευταία αυτή μεταβίβαση θα είναι αφορολόγητη.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για αφορολόγητες “τριγωνικές” μεταβιβάσεις ποσών μεταξύ συγγενών

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, για να ισχύσουν οι απαλλαγές θα πρέπει αφενός σε κάθε γονική παροχή-δωρεά να υποβάλλεται η σχετική φορολογική δήλωση αφετέρου οι διαδοχικές μεταβιβάσεις του ίδιου ποσού να γίνονται μέσω του τραπεζικού συστήματος δηλαδή με μεταφορές μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων συγγενών.

Ευκαιρία για χρηματοδότηση τέκνων προς απόκτηση περιουσίας

Πέραν των παραπάνω δυνατοτήτων που παρέχονται πλέον για αφορολόγητες μεταβιβάσεις ακόμη και μεταξύ συγγενών λιγότερο στενών μεταξύ τους, με τη νέα ρύθμιση για την καθιέρωση αφορολόγητων γονικών παροχών και δωρεών μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ λύνονται τα χέρια των γονέων που θέλουν να βοηθήσουν οικονομικά τα παιδιά τους να αποκτήσουν σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Οι γονείς  θα μπορούν πλέον χωρίς καμία επιβάρυνση με φόρο 10% να δίνουν στα παιδιά τους χρηματικά ποσά μεγάλου ύψους προκειμένου εκείνα να αγοράσουν σπίτια, οικόπεδα, αγροτεμάχια, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, μετοχές επιχειρήσεων, ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα με πλήρη κάλυψη του “πόθεν έσχες” και των τεκμηρίων διαβίωσης της Εφορίας. Τα παιδιά δηλαδή θα μπορούν να επικαλούνται τις αφορολόγητες δωρεές των χρηματικών ποσών από τους γονείς τους και να καλύπτουν νόμιμα τα τεκμήρια απόκτησης των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων αλλά και τα τεκμήρια διαβίωσης. κι αν έχουν και πολύ χαμηλά δικά τους εισοδήματα δεν θα πληρώνουν καν φόρο εισοδήματος.

Παρόμοιες διευκολύνσεις θα έχουν και μεταξύ τους οι σύζυγοι αλλά και τα ενήλικα εγγόνια από τους παππούδες, καθώς ό,τι αναφέραμε παραπάνω για τις αφορολόγητες γονικές παροχές ισχύουν και για τις δωρεές χρηματικών ποσών μεταξύ αυτών των περιπτώσεων.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, βεβαίως, αυτοί που δίνουν τα χρήματα (οι γονείς, οι παππούδες ή οι γιαγιάδες κ.λπ.) θα πρέπει να προσέξουν ώστε να καλύπτουν τα δωριζόμενα ποσά με βάση τα αποκτηθέντα εισοδήματα και έσοδα τους, διότι οι συγκεκριμένες παροχές και δωρεές θεωρούνται γι’ αυτούς τεκμήρια.

Πηγή
www.money-money.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button