Επικαιρότητα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για την δικαστική διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα

H  ΑΔΕΔΥ μετά από ερωτήματα δημοσιών υπαλλήλων σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και του επιδόματος αδείας, εξαιτίας θετικών πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζόμενους, δημοσιεύει ένα γνωμοδοτικό σημείωμα νομικού σχετικά με τις αιτήσεις που μπορούν να κάνουν.

Ειδικότερα η ΑΔΕΔΥ με αφορμή ερωτήματά υπαλλήλων, σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και του επιδόματος αδείας, εξαιτίας θετικών πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζόμενους, αποστέλλουμε σχετικό νομικό γνωμοδοτικό σημείωμα, καθώς και υπόδειγμα αίτησης καταβολής των επιδομάτων, την οποία μπορούν οι εργαζόμενοι να καταθέσουν στην υπηρεσία τους για να διακόψουν την παραγραφή.

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παρακολουθεί τις εξελίξεις, για το θέμα, και για ό,τι νεότερο θα ενημερώσει σχετικά» αναφέρει στην ανακοίνωση της.

Τι αναφέρει το Γνωμοδοτικό σημείωμα που υπογράφει νομικός:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Ετέθη υπόψη μου η με αριθμό 892/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών που έκανε δεκτή αγωγή υπαλλήλων του ΟΑΕΔ για καταβολή δώρων Πάσχα. Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας που είχαν καταργηθεί με τις διατάξεις του ν 4093/2012. καθώς επίσης και το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί και άλλες αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις από ειρηνοδικεία και μονομελή πρωτοδικεία ανά την επικράτεια

2 Συναφώς, μου ετέθη ερώτημα αναφορικά με την σημασία και την δεσμευτικότητα των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων, επί του οποίου λεκτέα τα ακόλουθα:

3. Οι αποφάσεις αυτές προέρχονται από ένα μικρό αριθμό πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και μάλιστα μονομελών σχηματισμών (ειρηνοδικών ή μονομελών συνθέσεων πρωτοδικείων) Υπόκεινται ασφαλώς σε ένδικα μέσα και ιδίως σε έφεση, η προθεσμία ασκήσεως της οποίας, όπως και η άσκηση της αναστέλλουν εκ του νόμου την εκτέλεση των εκδοθεισών αυτών αποφάσεων Ως εκ τούτου είναι σαφές ότι αφ ενός μεν οι πρωτόδικες αυτές αποφάσεις μπορούν να ανατραπούν σε δεύτερο βαθμό, αφ’ετέρου δεν έχουν ευρύτερη σημασία γιατί προέρχονται από ένα μεμονωμένο δικαστή και ασφαλώς δεν παράγουν καμίας μορφής δεδικασμένο.

4 Θα ήταν συνακόλουθα σκόπιμο να αναμείνει κανείς τόσο την έκβαση της συγκεκριμένης υποθέσεως σε δεύτερο βαθμό όσο και την έκβαση των λοιπών εκκρεμών υποθέσεων, προκειμένου να αναφανεί το κλίμα που θα διαμορφωθεί νομολογιακά για να αποφασισθούν οι περαιτέρω ενέργειες

5. Προκειμένου συνακόλουθα να αποφευχθεί το κόστος κσι η ταλαιπωρία προσφυγής σε δικαστήριο αυτήν την χρονική στιγμή που δεν έχεί υπάρξει δεδικασμένο από δευτεροβάθμιο δικαστήριο και έως ότου αρχίσουν να εκδίδονται τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ώστε να επανεξεταστεί το εάν είναι σκόπιμο να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, θα πρότεινα να υποβληθεί μία αίτηση προς το τμήμα μισθοδοσίας του εκάστοτε Οργανισμού/δημοσίου φορέα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα για να διακοπεί η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων.

Το υπόδειγμα της αίτησης

Πηγή
www.dikaiologitika.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button