Άρθρογραφία

Τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα στη μείωση της φτώχειας μέσω κοινωνικών επιδομάτων

Την χαμηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει η χώρα μας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών μεταβιβάσεων, εάν εξαιρεθούν οι συντάξεις, στην προσπάθεια περιορισμού των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας. Αυτό προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν με αφορμή τον ένα χρόνο από την υπογραφή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών δικαιωμάτων.

Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, ενώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οι κοινωνικές μεταβιβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά σχεδόν ένα τρίτο (32,4%) του αριθμού των ατόμων που ταξινομούνται σε κίνδυνο φτώχειας, στην Ελλάδα οδήγησαν στη μείωση του πληθυσμού που κινδυνεύει από τη φτώχεια σε ποσοστό μόλις 15,8%.

Να σημειωθεί εδώ ότι με τον όρο κοινωνικές μεταβιβάσεις νοούνται παροχές της κεντρικής διοίκησης για συντάξεις γήρατος και επιζώντων (προς χήρες και ορφανά), παροχές ανεργίας, οικογενειακά επιδόματα, παροχές ασθενείας και αναπηρίας, παροχές που σχετίζονται με την εκπαίδευση, επιδόματα στέγασης, κοινωνική βοήθεια και άλλα οφέλη. Στη συγκεκριμένη έρευνα της Eurostat, εξαιρούνται οι συντάξεις.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται να προστεθούν σε εκείνα που θέλουν τις συνολικές δαπάνες για κοινωνική προστασία ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ελλάδα, να βρίσκονται στο 20,7% (στοιχεία Eurostat 2016), όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 19,1%. Μάλιστα, το 16% του ΑΕΠ αφορά τις παροχές προς ηλικιωμένους και κατά κύριο λόγο τις συντάξεις και μόλις το 0,6% τις οικογένειες, το 0,5% τους άνεργους και το 1,5% την αναπηρία και ασθένεια. Όσο για τις παροχές στεγαστικής πολιτικής, μετά την κατάργηση του ΟΕΚ, οι δαπάνες έχουν μηδενιστεί…

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο βαθμός στον οποίο οι κοινωνικές μεταβιβάσεις μειώνουν τον αριθμό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ποικίλλει σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ειδικότερα, το 2017 υπήρχαν δύο κράτη-μέλη όπου ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια μειώθηκε περισσότερο από το ήμισυ λόγω κοινωνικών μεταβιβάσεων: η Φινλανδία (μείωση κατά 56,9%) και η Δανία (50,9%). Σε εννέα κράτη-μέλη, η μείωση ήταν κάτω από 25%, και από αυτές οι μικρότερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Ρουμανία (16,6%) και στην Ελλάδα (15,8%).

Στο σύνολο της Ε.Ε., εκτός από το 2013, η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών μεταβιβάσεων μειώνεται από έτος σε έτος. Αντίστοιχα και στην Ελλάδα, μετά την “εκτίναξη” του 2013 στο 17,5% (πιθανότατα λόγω της αύξησης του επιδόματος τέκνων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες), η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών επιδομάτων μειώθηκε το 2014 σε 15%, αυξήθηκε στο 16,08% το 2015, έπεσε σε 15,87% το 2016 και παρέμεινε σε αυτό (15,83%) το 2017.

Πηγή
meallamatia.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button