Επικαιρότητα

Τέλος τα ΚΕΔΔΥ – Έναρξη πλήρους λειτουργίας των ΚΕΣY (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας

Με την υπ. αριθμ. Φ.351.1/53/206591/Ε3, ΦΕΚ B 540 – 05.12.2018, Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου…

Διαπιστώνεται:

Από την 26η Νοεμβρίου 2018, ημερομηνία έκδοσης της τελευταίας απόφασης Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, περί τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.):

Α. Η παύση της λειτουργίας των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) της παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) της παρ. 11 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018, των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) και των Κέντρων Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) της παρ. 12 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018, τα οποία καταργήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4547/2018.

Β. Η λήξη της θητείας των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, των κάθε είδους προϊσταμένων και του προσωπικού με θητεία των ανωτέρω καταργούμενων υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων.

Γ. Η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.

B.Βούγιας

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ σε μορφή pdf

Πηγή
www.alfavita.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button