Νέα

ΣτΠ: Αναδρομική χορήγηση φοροαπαλλαγών αναπηρίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ασκώντας την γενική διαµεσολαβητική του αρµοδιότητα αλλά και την ειδικότερη αρµοδιότητά του ως Πλαισίου που εγγυάται την προώθηση, την προαγωγή και την τήρηση της Διεθνούς των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία χειρίζεται και διερευνά αναφορές που υποβάλλονται ενώπιόν του σε σχέση µε την παραβίαση των δικαιωµάτων των ΑµεΑ.

Άτοµο µε αναπηρία διαµαρτυρήθηκε ότι δεν έλαβε τις φοροαπαλλαγές αναπηρίας που δικαιούτο επειδή, εκ παραδροµής, δεν δηλώθηκε στην αρχική φορολογική δήλωση ο σωστός κωδικός που παρέπεµπε σε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, όπου το σφάλµα διορθώθηκε, έλαβε την απάντηση από τη ΔΟΥ, ότι δεν ήταν δυνατόν να χορηγηθούν οι αναλογούσες φοροαπαλλαγές επειδή η αναπηρία δηλώθηκε εκπρόθεσµα.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η ΔΟΥ προχώρησε σε εφαρµογή των διατάξεων της ΠΟΛ.1212/2015, βάσει των οποίων η αναπηρία µπορεί να ληφθεί υπόψη και απευθείας από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, και προέβη στην έκδοση νέας πράξης διοικητικού προσδιορισµού φόρου µε την οποία χορήγησε τις απαλλαγές.

Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button