Επικαιρότητα

«Στέγαση και Εργασία»: Επιδότηση ενοικίου, λογαριασμών ΔΕΚΟ, μισθού και εισφορών για τους δικαιούχους

Δωρεάν στέγη για δύο χρόνια και μισθό/εισφορές για έναν χρόνο δικαιούνται οι ευάλωτοι πολίτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» που «τρέχει» το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι συνεργάτες του προγράμματος θα λύσουν το πρόβλημα στέγασης και καθημερινής διαβίωσης των δικαιούχων και ακολούθως θα τους βοηθήσουν στην εύρεση μιας κατάλληλης δουλειάς που ενδέχεται να κρατήσουν και μετά, ώστε να πάρουν ξανά τη ζωή τους στα χέρια τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ και στοχεύει στην επανένταξη ωφελούμενων από 43 εντασσόμενους Δήμους της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο εν λόγω πρόγραμμα, εξασφαλίζεται μισθός 800 ευρώ για έναν χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για άλλο ένα έτος σε 2.000 ανθρώπους – άτομα με αναπηρία, ΛΟΑΤΚΙ και κακοποιημένες γυναίκες – που είναι ευάλωτοι και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να εχταχθούν:

  • Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων και υπνωτήρια.
  • Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι και διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.
  • Γυναίκες που φιλοξενούνται σε ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας.
  • Άτομα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας.

Δαπάνες που καλύπτονται

– Την επιδότηση  μισθώματος (ενοικίου) της οικίας του Ωφελούμενου

– Την κάλυψη δαπανών για οικοσκευή που παραμένει στην κυριότητα του Ωφελούμενου μετά την ολοκλήρωση υλοποίησης του Σχεδίου

– Την κάλυψη δαπανών για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και κοινόχρηστα

– Την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης με τη μορφή ατομικών και ομαδικών συναντήσεων με κοινωνικό επιστήμονα, καθώς και με διασύνδεση με συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς

– Την κατάρτιση, σε συνεργασία με τον Ωφελούμενο και με βάση το κοινωνικό και επαγγελματικό του προφίλ, του Ατομικού/Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Επανένταξης

– Την επιδότηση της εργασιακής επανένταξης του ωφελούμενου, εάν αυτός ενταχθεί στη συγκεκριμένη δράση, με μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Επιδότηση εργασίας σε επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.
  • Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες μετά την ολοκλήρωση της ως άνω επιδότησης εργασίας.
  • Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες για νέες θέσεις εργασίας.
  • Επιδότηση για τη δημιουργία επιχείρησης ή τη δυνατότητα αυτοαπασχόλησης ή τη δημιουργία αγροτικής μονάδας. Για την λήψη της επιδότησης απαιτείται η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου και έγκριση αυτού από την Αρχή Διαχείρισης.
  • Επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Για την λήψη της επιδότησης απαιτείται η υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος και έγκριση αυτού από την Αρχή Διαχείρισης.
Πηγή
www.insider.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button