Επικαιρότητα

Πώς θα πληρωθούν φέτος οι φόροι: Οι νέες ρυθμίσεις οφειλών, οι δόσεις και οι εκπτώσεις

Tη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε μηνιαίες δόσεις που θα εκτείνονται μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021 τους φόρους των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των φετινών φορολογικών δηλώσεων και τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2020 έχουν πλέον εκατομμύρια φορολογούμενοι.

Επιπλέον, όσοι φορολογούμενοι οφείλουν στην Εφορία ποσά φόρων για τα οποία οι κανονικές προθεσμίες πληρωμής έληγαν τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, αλλά παρατάθηκαν μέχρι τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, αντίστοιχα, θα έχουν την εναλλακτική δυνατότητα να εξοφλήσουν τα ποσά αυτά, μαζί με τυχόν άλλα ποσά οφειλών για τα οποία οι προθεσμίες καταβολής λήγουν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή σε 13 έως 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Η δυνατότητα αυτή θα τούς δοθεί με έκτακτη ρύθμιση, η οποία θα νομοθετηθεί εντός του καλοκαιριού.

Σύμφωνα ειδικότερα με τις προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οφειλές φόρων και τελών που αναγράφουν τα χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα τα οποία εκδίδονται φέτος με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 θα μπορούν να εξοφληθούν από τους υπόχρεους φορολογούμενους σε 8 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα λήγει στο τέλος Ιουλίου 2020 και η όγδοη στο τέλος Φεβρουαρίου 2021.

Ειδικά για όσους υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μετά τις 29 Ιουλίου μετά από μια νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής η οποία αναμένεται να δοθεί στο τέλος Ιουλίου, η προθεσμία καταβολής της 1ης δόσης ενδέχεται να μετατεθεί τόσες μέρες όσες και η παράταση της προθεσμίας υποβολής.

Οι οφειλές που αναγράφονται στα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και θα μπορούν να εξοφληθούν σε 8 μηνιαίες δόσεις, αντί σε 3 διμηνιαίες είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

Εξάλλου, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του έτους 2020 θα είναι δυνατό να εξοφληθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία φορολογούμενος-φυσικό πρόσωπο θα εξοφλεί εφάπαξ, μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, δηλαδή μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020, το σύνολο της οφειλής που περιλαμβάνεται στο χρεωστικό εκκαθαριστικό της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα παρέχεται σ’ αυτόν έκπτωση 2% επί της συνολικής οφειλής.

Σύμφωνα ειδικότερα με τις προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις:

1) Οι οφειλές φόρων και τελών που αναγράφουν τα χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα τα οποία εκδίδονται φέτος με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 θα μπορούν να εξοφληθούν από τους υπόχρεους φορολογούμενους σε 8 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα λήγει στο τέλος Ιουλίου 2020 και η όγδοη στο τέλος Φεβρουαρίου 2021.

Ειδικά για όσους υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μετά τις 29 Ιουλίου μετά από μια νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής η οποία αναμένεται να δοθεί στο τέλος Ιουλίου, η προθεσμία καταβολής της 1ης δόσης θα μετατεθεί τόσες μέρες όσες και η παράταση της προθεσμίας υποβολής.

Οι οφειλές που αναγράφονται στα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και θα μπορούν να εξοφληθούν σε 8 μηνιαίες δόσεις, αντί σε 3 διμηνιαίες είναι, συγκεκριμένα:

  • ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, ο οποίος επιβάλλεται με συντελεστές φόρου 22%-45% σε εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες, αυτοτελώς με συντελεστές 22%-45% σε εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες και αυτοτελώς με συντελεστές 15%-45% σε εισοδήματα από ακίνητα
  • η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10% στο συνολικό – δηλούμενο ή τεκμαρτό – εισόδημα του 2019, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ
  • το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε 400 – 650 ευρώ για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες
  • ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, ο οποίος επιβαρύνει όσους κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα παλαιότητας μέχρι 10 ετών και κυβισμού άνω των 1928 κ.εκ., σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων και πισίνες.

2) Οι οφειλές των εταιρειών και των λοιπών νομικών προσώπων από τον φόρο εισοδήματος και το τέλος επιτηδεύματος θα είναι δυνατό να εξοφληθούν σε 8 μηνιαίες δόσεις, αντί σε 6 που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Δηλαδή, η εξόφληση των φόρων αυτών θα μπορεί να γίνει σε δόσεις που λήγουν την περίοδο Ιουλίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021.

Σημειώνεται ότι στα καθαρά κέρδη (εισοδήματα) της χρήσης του έτους 2019, τα οποία δηλώνουν φέτος οι εταιρίες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα, επιβάλλεται φέτος φόρος εισοδήματος με συντελεστή μειωμένο από 28% σε 24%. Επιπλέον, οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα οφείλουν μαζί με τον φόρο εισοδήματος να καταβάλουν και τέλος επιτηδεύματος το οποίο ανέρχεται σε 800-1.000 ευρώ και σε επιπλέον 600 ευρώ, για κάθε υποκατάστημα.

3) Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του έτους 2020, ο οποίος θα επιβαρύνει περίπου 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι φυσικά πρόσωπα και πάνω από 50.000 νομικά πρόσωπα θα είναι δυνατό να εξοφληθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021.

4) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία φορολογούμενος-φυσικό πρόσωπο θα εξοφλεί εφάπαξ, μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, δηλαδή μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020, το σύνολο της οφειλής που περιλαμβάνεται στο χρεωστικό εκκαθαριστικό της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα παρέχεται σ’ αυτόν έκπτωση 2% επί της συνολικής οφειλής.

Το ίδιο θα συμβαίνει και σε κάθε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φετινού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Για όσους φορολογούμενους έχουν ήδη υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και έχουν ήδη πληρώσει εφάπαξ τους φόρους των εκκαθαριστικών, η έκπτωση 2% θα χορηγείται εκ των υστέρων, με αφαίρεση του ποσού στο οποίο η έκπτωση αυτή αναλογεί από κάποια άλλη μελλοντική οφειλή όπως π.χ. ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

5) Θεσπίζεται ειδική ρύθμιση 12 άτοκων μηνιαίων δόσεων ή 24 μηνιαίων δόσεων με ετήσιο επιτόκιο 2,5% για τις φορολογικές οφειλές που συσσωρεύτηκαν από τον Μάρτιο έως και τον Σεπτέμβριο λόγω των αναστολών λειτουργίας επιχειρήσεων στο πλαίσιο του lockdown. Στη ρύθμιση αυτή θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι των ήδη εξαγγελθέντων και εφαρμοζόμενων μέτρων οικονομικής στήριξης, που προβλέπουν αναστολές πληρωμών και παρατάσεις προθεσμιών καταβολής για φορολογικές οφειλές, δηλαδή:

α) Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έπαψαν να λειτουργούν αναγκαστικά με κρατική εντολή, για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ή συνέχισαν να λειτουργούν αλλά υπέστησαν σημαντική μείωση του τζίρου τους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Πρόκειται για τις κατηγορίες επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων με Κ.Α.Δ. δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονταν στους καταλόγους πληττόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους οποίους έχει ανακοινώσει το υπουργείο για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.

β) Εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες των παραπάνω περιπτώσεων, για τους οποίους ίσχυσαν αναστολές συμβάσεων εργασίας.

γ) Ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να αποδεχθούν το “κούρεμα” των ενοικίων που είχαν συμφωνήσει με τους ενοικιαστές τους, κατά 40%, επειδή οι ενοικιαστές αυτοί ήταν είτε επιχειρηματίες-ελεύθεροι επαγγελματίες πληγέντες από την κρίση του κορωνοϊού είτε εργαζόμενοι σε πληγέντες επιχειρηματίες-επαγγελματίες είτε φοιτητές-τέκνα εργαζομένων σε πληγέντες επιχειρηματίες-επαγγελματίες.

Πηγή
www.money-money.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button