Επικαιρότητα

Πόσα ένσημα έχω: Δείτε με λίγα κλικ τις άδειές σας, τη σύμβασή σας και τι δηλώνει ο εργοδότης σας

Υπολογίστε τα ένσημά μας με λίγα «κλικ»

Αναρωτιέσαι πόσα ένσημα έχεις συγκεντρώσει και δεν είσαι σίγουρος/η;

Πρέπει να ξέρεις ότι μπορείς να ενημερωθείς για τα ένσημά σου, ανά πάσα ώρα και στιγμή της μέρας, και φυσικά από οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι.

Πώς;

Με λίγα «κλικ» και με κωδικούς taxisnet μπορείτε να δείτε από την σελίδα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης στο ΕΡΓΑΝΗ, οτιδήποτε αφορά την εργασία σας, δηλαδή τι δηλώνει ο εργοδότης σας, τις άδειες σας, τη σύμβασή σας, τα ένσημά σας και ό,τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε.

Ειδικότερα, μπορείτε να μπείτε στην σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και με κωδικούς Taxisnet, να αναζητήσετε όλα τα έντυπα, τα οποία έχουν υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από την επιχείρηση/εργοδότη από την 1η/1/2017 και αφορούν την εργασιακή σας σχέση, την απασχόληση, το πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο συμμετέχετε, τη μαθητεία ή την πρακτική σας άσκηση και φυσικά τα ένσημα που έχετε συγκεντρώσει.

Τα έντυπα που μπορείτε να βρείτε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν εργαζομένους

 • Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).
 • Ε4: Πίνακας προσωπικού (Ετήσιος/ Αρχικός/ Ετήσιος Συμπληρωματικός/ Συμπληρωματικός Ωραρίου/ Τροποποιητικός Αποδοχών).
 • Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.
 • Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).
 • Ε7 Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.
 • Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.
 • Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας.
 • Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.
 • Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν ωφελουμένους/πρακτική άσκηση/μαθητεία

 • E3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελουμένου από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
 • Ε3.2: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς
 • πόρους προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση.
 • Ε3.3: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα
 • ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση.
 • E3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας.
 • Ε3.5:Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών (έναρξη εφαρμογής από 01.10.2019)

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στα αποσπάσματα των στοιχείων-εντύπων, η ορθότητα, η πληρότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα πεδία των εντύπων, καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από εργοδότη, λοιπούς κατά περίπτωση υπόχρεους και εργαζόμενο, αποτελούν ευθύνη της επιχείρησης/εργοδότη ή του κατά περίπτωση υπόχρεου προς υποβολή στοιχείων ή των εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων που υποβάλλουν τα στοιχεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και των διατάξεων περί απασχόλησης.

Πηγή
www.neolaia.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button