Νέα

Πρόταση για «προσωπικό βοηθό» σε Άτομα με Αναπηρία, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Από τη Χριστίνα Κοψίνη

Προσωπικός Βοηθός

Τη χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει εισηγηθεί η υφυπουργός Εργασίας Δ. Μιχαηλίδου. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις για τον αυτισμό, την κατάρτιση αναπήρων και την παιδική προστασία.

Από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προτείνει η κυβέρνηση να συγχρηματοδοτηθεί η θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού για τους ανθρώπους με προβλήματα αναπηρίας προκειμένου να υπάρξει βελτίωση στην ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Η υλοποίηση της πρότασης αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2021.

Η θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού αποτελεί πάγιο αίτημα πολλών οργανώσεων του αναπηρικού κινήματος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εξαιτίας του κόστους οι κυβερνήσεις, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ιδιαίτερα στις σκανδιναβικές χώρες, δεν καλύπτουν αυτήν τη δαπάνη με αποτέλεσμα ακόμη και οι οικογένειες που εκπληρώνουν σε έναν βαθμό αυτόν τον ρόλο να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο σύνολο των καθημερινών και ιδιαίτερα σύνθετων αναγκών που έχουν οι άνθρωποι με αναπηρίες.

Στις προτάσεις που κατέθεσε η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα πρόνοιας και αλληλεγγύης, Δ. Μιχαηλίδου, για τη διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου για την άντληση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) προτάσσεται η ανάγκη δημιουργίας του θεσμού του Προσωπικού Βοηθού, αρχικώς σε πιλοτική φάση και στη συνέχεια σε εθνικό πεδίο. Η πρόταση προβλέπει την παροχή χρηματικών μονάδων τις οποίες ο ωφελούμενος θα μπορεί να εξαργυρώσει προσλαμβάνοντας προσωπικό βοηθό βάσει της ειδικότητας που έχει περισσότερο ανάγκη.

Πίσω από τη συγκεκριμένη πρόνοια έχει προηγηθεί σχετική προετοιμασία.

Ο Προσωπικός Βοηθός περιλαμβάνεται ως στόχος προς υλοποίηση στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη δράσεων και πολιτικών για το χρονικό διάστημα 2020-2023. Τέθηκε σε διαβούλευση (από τις 21/9 μέχρι τις 5/10) από τον υπουργό Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη.

Επίσης, τον Απρίλιο του 2020 συστάθηκε Ομάδα Εργασίας ειδικά για τον Προσωπικό Βοηθό µε σκοπό την επεξεργασία και την υποβολή προτάσεων για τη θεσµοθέτησή του. Η πρόταση προς το RRF βασίζεται στο πόρισμα της ομάδας στην οποία συμμετείχαν ο Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της Φτώχειας, Γ. Σταμάτης, εκπρόσωποι των συναρµόδιων υπουργείων, επιστήμονες, εµπειρογνώµονες και εκπρόσωποι φορέων ΑµεΑ (ΕΣΑµεΑ, i-Living).

Ακόμη μία σημαντική παρέμβαση που περιλαμβάνεται στις προτάσεις προς το RRF αφορά την επιδότηση πρώιμης παρέμβασης για την αντιμετώπιση του αυτισμού.

Το μέτρο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου στην «Εφ.Συν.», αφορά την ενίσχυση τόσο δομών φιλοξενίας παιδιών με το κατάλληλο προσωπικό, που μπορεί να παρέμβει νωρίς, τουλάχιστον μέχρι τον 3ο χρόνο ζωής του παιδιού προκειμένου να προβλεφθούν και να αποφευχθούν οι εκδηλώσεις του αυτισμού.

Η τρίτη παρέμβαση για θέματα αναπηρίας αφορά την ενίσχυση της ψηφιακής μετάβασης με τη δυνατότητα συμμετοχής των αναπήρων σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Ο δεύτερος άξονας των προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ταμεία εστιάζει στην παιδική προστασία. Σε αυτόν τον τομέα προβλέπονται παρεμβάσεις στους βρεφονηπιακούς με στόχο τη γνωσιακή ενίσχυσή τους με πρόγραμμα συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα εξασφαλίζει -πάντα μέσα από το παιχνίδι- την υγιή ανάπτυξη των παιδιών καθώς και την εξασφάλιση δυνατότητας στις μητέρες και στους γονείς με οικονομικά προβλήματα να εξασφαλίζουν ισότιμα πρόσβαση των παιδιών τους στους σταθμούς.

Πηγή
meallamatia.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button