Επικαιρότητα

Προσλήψεις Ψυχολόγων, Κοινωνιολόγων, Εργοθεραπευτών, Λογοθεραπευτών, Φυσικοθεραπευτών, Ειδ. Παιδαγωγών στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής και Δυτικής Ελλάδας

Προσλήψεις Ψυχολόγων, Κοινωνιολόγων, Κ.Λ., Εργοθεραπευτών, Λογοθεραπευτών, Φυσικοθεραπευτών, Ειδ. Παιδαγωγών κ.α. στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής και Δυτικής Ελλάδας

Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας (ΚΚΠΠ) Δυτικής Ελλάδας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε δεκαπέντε (15) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να συσταθεί επιτροπή έργου για την υλοποίηση του προγράμματος «Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία», ως εξής:

α) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ψυχιάτρων (επιστημονικός υπεύθυνος), για το συντονισμό και την επιστημονική εποπτεία της επιτροπής έργου,

β) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παθολόγων ή Γενικής Ιατρικής, για την ασφαλή μετάβαση των φιλοξενουμένων στις νέες δομές,

γ) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, για τη συμβουλευτική υποστήριξη των φιλοξενούμενων,

δ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, για την εκπαίδευση των φιλοξενούμενων ΑΜΕΑ σε πρακτικές αυτονόμησης και επικοινωνίας,

ε) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων, για την εξεύρεση των κατάλληλων χώρων για την εγκαθίδρυση των ΣΥΔ και την ανάλογη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων βάσει προδιαγραφών που διέπουν τις ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης),

στ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, web εφαρμογών και ενημέρωση ιστοσελίδων σε σχέση με τις νέες δομές και υπηρεσίες του σχεδίου αποϊδρυματοποίησης,

ζ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Εργοθεραπευτών, για την αξιολόγηση της εργονομίας των νέων δομών φιλοξενίας, για την αξιολόγηση του είδους μηχανικής υποστήριξης που κρίνεται ως βέλτιστη για τις ανάγκες των ωφελούμενων, την αποκατάσταση και την αποθεραπεία, βασισμένες σε σύγχρονες πρακτικές καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτές,

Διαβάστε:  110 θέσεις για ΑμεΑ και 54 θέσεις για συγγενείς ΑμεΑ στην 11Κ/2018

η) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για την ομαλή μετάβαση των 47 φιλοξενούμενων του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών στις ΣΥΔ, όπως ανάκτηση των οικογενειακών δεσμών των εξυπηρετούμενων, την κοινωνικοποίησή τους, την ενημέρωση και προετοιμασία της κοινότητας για τις νέες δομές και υπηρεσίες του σχεδίου αποϊδρυματοποίησης καθώς και για την εκπαίδευση του μόνιμου και επικουρικού προσωπικού,

θ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Λογοθεραπευτών, για την εκπαίδευση του προσωπικού και των ωφελούμενων σε βέλτιστες και σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης της επικοινωνίας και της βλεμματικής επαφής των ωφελούμενων ΑΜΕΑ,

ι) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Φυσιοθεραπευτών, για την αποκατάσταση και την αποθεραπεία σύμφωνα με σύγχρονες πρακτικές, την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και την αξιολόγηση του είδους της μηχανικής υποστήριξης που κρίνεται ως βέλτιστη για τις ανάγκες των ωφελούμενων και

ια) τρία (3) άτομα ειδικότητας ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Έργο της Επιτροπής Έργου θα είναι:

1. Η κατάθεση ολοκληρωμένου αναλυτικού σχεδίου που θα αφορά σε όλα τα στάδια προετοιμασίας, μετάβασης, εγκατάστασης και ανάπτυξης των υπηρεσιών – μονάδων αποϊδρυματοποίησης.

2. Η εκπαίδευση όλου του υφιστάμενου προσωπικού καθώς και του επικουρικού προσωπικού που θα στελεχώσει τις νέες δομές σε βέλτιστες πρακτικές κοινωνικής φροντίδας.

3. Η εκπαίδευση όλων των φιλοξενούμενων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Λεχαινών σε δεξιότητες αυτονόμησης και κοινωνικής ένταξης.

4. Η κατάθεση όλων των απαιτούμενων εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) και για τα υπο-προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των περιγραμμάτων εργασίας για όλες τις ειδικότητες, που θα απασχοληθούν.

5. Η κατάθεση όλων των προβλεπόμενων εργαλείων για όλες τις ειδικότητες και Οδηγών Δικαιωμάτων και Υπηρεσιών.

Διαβάστε:  ΟΑΕΔ - Κοινωφελής εργασία: Προκήρυξη για 25.000 θέσεις εργασίας, οι αιτήσεις

6. Την υλοποίηση δράσεων προαγωγής της ένταξης των ΣΥΔ στην κοινότητα καθώς και των νέων υπηρεσιών στήριξης (ξενώνας βραχείας παραμονής, υπηρεσία αναδοχής, κινητές μονάδες υποστήριξης στο σπίτι).

7. Την αναζήτηση, την επιλογή, τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των ΣΥΔ και των δομών υποστήριξης του Προγράμματος Αποϊδρυματοποίησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ σε μορφή pdf

Πηγή
www.proson.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button