Νέα

Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης)

Αθήνα, 31 -12 – 2018
Αρ. Πρωτ.: Δ12α/ΓΠοικ.70170/2224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)
ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας:101 10
Πληροφορίες: Ειρήνη Κωστογλάνη
Τηλέφωνα: 210-5281123
Email : ekostoglani@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης)

Σχετ.: α) Η αριθ. Δ12α/ΓΠοικ.56723/1649 (ΑΔΑ: 7ΤΥ8465Θ1Ω-Ν0Υ) Διευκρινιστική Εγκύκλιος

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται στην ανωτέρω σχετική Διευκρινιστική Εγκύκλιο, για την ανανέωση και την χορήγηση νέων Δελτίων μετακίνησης στα άτομα με αναπηρία έως την 28η Φεβρουαρίου 2019 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δ. Γ. Καρέλλας

Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button