Νέα

“Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες” από το Ε.Π. “Ήπειρος 2014-2020”

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλεξ. Καχριμάνη η απόφαση ένταξης στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 της πράξης «Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021».

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑΜΕΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λπ. και των πασχόντων από χρόνια νοσήματα μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Ηπείρου για τα σχολικά έτη 2018-2021.

Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνονται οι απαραίτητοι αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν καθώς και οι απαραίτητοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) (ΠΕ25- Σχολικοί Νοσηλευτές) για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 686.952 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι το Υπουργείο Παιδείας (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέας Παιδείας).

Συστήνεται Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη δόθηκε στη δημοσιότητα η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση του έργου «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης».

Η δράση αφορά στη σύσταση του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στη Περιφέρεια Ηπείρου, η λειτουργία του οποίου αποσκοπεί:

α. στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.),

β. στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,

γ. στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα (Ε.ΓΠ.Σ.) του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ),

δ. στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε επίπεδο Περιφέρειας, το βασικό όργανο που θα συμμετέχει στον Εθνικό Μηχανισμό είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας. Η Διεύθυνση, θα συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, αλλά και υπηρεσίες των δήμων. Επίσης θα έχει συντονιστικό ρόλο στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των θεμάτων κοινωνικής πολιτικής μεταξύ των δήμων. Συγκεκριμένα, θα συγκεντρώνει και θα διαχέει τις απαραίτητες και κατάλληλες πληροφορίες, θα δίνει κατευθύνσεις στους Δήμους και θα παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία.

Δυνητικός δικαιούχος της πρόσκλησης είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, ενώ η υποβολή προτάσεων αρχίζει στις 27/8/2018 και ολοκληρώνεται στις 31/10/2018 και ώρα 14:00.

Πηγή
pamepreveza
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button