Ζωή & Αναπηρία

Παιχνίδια & Δραστηριότητες ένταξης για παιδιά με προβλήματα ακοής

Ενδεικτικές δραστηριότητες για ένταξη παιδιών με προβλήματα ακοής στη σχολική τάξη ….

Κατά τη διδασκαλία μπορούμε να αξιοποιήσουμε μεθόδους αλλά και ειδικά μέσα για την ενσωμάτωση των παιδιών στην εκπαίδευση και την παροχή ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών. Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσουμε μια πληθώρα δραστηριοτήτων αλλά και δράσεων για την ένταξη και ενσωμάτωση ενός παιδιού με προβλήματα ακοής στη σχολική τάξη. Οι παρακάτω δραστηριότητες που αναφέρονται, στηρίζονται στις αρχές της βιωματικής εκπαίδευσης και της ολιστικής προσέγγισης.

 

  Μπαίνω στη θέση του άλλου

Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να εφαρμόσει για ένα χρονικό διάστημα, την ημέρα της αλλαγής θέσης. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε για παράδειγμα κάθε Τρίτη, στην ώρα της ευέλικτης ζώνης τα παιδιά να μπαίνουν στη θέση άλλων. Την 1η εβδομάδα θα μπορούσαν να φορέσουν όλα βαμβάκι στα αυτιά και να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Την 2η εβδομάδα θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε δυάδες και ο ένας να κλείνει με μια κορδέλα τα μάτια του και ο άλλος να τον οδηγεί, είτε να τον βάζει να ακουμπάει κάποια αντικείμενα. Στην συνέχεια, την 3η να κάτσουν όλοι σε καρέκλες με ροδάκια και να κινηθούν στην αίθουσα. Επιπρόσθετα, την επόμενη να μην χρησιμοποιούν ή να χρησιμοποιούν το ένα άκρο τους, κάποιοι δηλαδή να μην γράφουν με το δεξί ή αριστερό χέρι και κάποιοι να περπατάνε σε κουτσό, να ζωγραφίσουν με το στόμο κοκ. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι η απομάκρυνση των θρανίων-καρεκλών και οποιοδήποτε άλλων αντικειμένων για την αποφυγή τραυματισμών.

     Προβολή οπτικοακουστικού υλικού (ταινία: Η ζωή της Έλεν Κέλερ)

 Η Έλεν Κέλερ ήταν ένα παιδί που είχε απώλεια όχι μόνο ακοής, αλλά και όρασης. Με τη βοήθεια της ειδικής παιδαγωγού-δασκάλας της κατάφερε να επικοινωνήσει με τους γύρω της, αλλά και να εξελιχθεί στη ζωή της.

Τα παιδιά μετά την προβολή της ταινίας κάθονται σε κύκλο, απομακρύνοντας τα θρανία από το κέντρο της τάξης και συζητούν με το συντονισμό της δασκάλας τους, τι θα μπορούσε να είχε γίνει για να βελτιωθεί η ζωή της Έλεν. Μετά τη συζήτηση ακολουθεί ο αναστοχασμός. Τα παιδιά καλούνται να μπουν στη θέση της Έλεν, για να πουν με τη σειρά τους τι θα έκαναν εκείνοι και πως θα ένιωθαν.

     Φτιάχνοντας το νοηματικό μου όνομα

Με τη βοήθεια ενός ειδικού παιδαγωγού ή ενός δασκάλου που γνωρίζει τη Νοηματική Γλώσσα, θα μπορούσαμε να δείξουμε και να μοιράσουμε το δακτυλικό αλφάβητο στα παιδιά. Στη συνέχεια, να τους δώσουμε το χρόνο να το δουν και να το διαβάσουν, και παίρνοντας ένα χαρακτηριστικό τους να φτιάξουν το δικό τους νοηματικό όνομα και να συστηθούν με αυτό στους συμμαθητές τους.

     

Παρακολούθηση του Θεάτρου Κωφών

Το Θέατρο Κωφών Ελλάδας πραγματοποιεί παραστάσεις όπου η νοηματική και η ομιλούμενη πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Δηλαδή, κάθε σκηνή προβάλλεται και στη νοηματική από Κωφούς, αλλά και στην ομιλούμενη από ακούοντες. Τα παιδιά θα γνωρίσουν από κοντά τη νοηματική γλώσσα και θα δουν από κοντά το αποτέλεσμα της συνύπαρξης αυτής.
   Θεατρικό παιχνίδι

Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μορφές θεατρικού παιχνιδιού, όπως το παιχνίδι ρόλων, το μιμητικό παιχνίδι – η  παντομίμα. Τα παιδιά καλούνται με τη χρήση της νοηματικής και της έκφρασης  προσώπου, αλλά και σώματος να αναπαραστήσουν την καθημερινότητα τους. Τα παιδιά καλούνται μέσα από τις εκφραστικές δεξιότητες κίνησης του αυτοσχεδιασμού (γκριμάτσες, χειρονομίες, μίμηση συμπεριφορών) να παρουσιάσουν κατόπιν συνεργασίας μια καθημερινή τους μέρα.

*Οι παραπάνω ενδεικτικές δραστηριότητες σαφώς  μπορούν να τροποποιηθούν ,σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών μας.

Μην ξεχνάμε ποτέ … πως το σημαντικότερο  “όπλο” του εκάστοτε εκπαιδευτικού είναι η δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας – εμπιστοσύνης και η παροχή ίσων ευκαιριών στους μαθητές του εντός και εκτός της σχολικής τάξης.

Πηγή
e-ameea-amea.blogspot.com
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button