Επικαιρότητα

ΟΑΣΘ: Έρχονται κάρτες ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ

Σύμβαση με τον ΟΑΣΘ προβλέπει απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Θ. Φωτίου για την εξασφάλιση του δικαιώματος μετακίνησης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, των Ατόμων με Αναπηρία.

Προβλέπεται πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, από τους δικαιούμενους τη μεταφορά στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Θ, για το έτος 2018. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχει το εν λόγω δικαίωμα αφού:

– εγγράψει την κατά τον Νόμο σχετική πίστωση, στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του

– συνάψει την παρούσα σύμβαση και – καταβάλει στον Ο.Α.Σ.Θ., το αντίτιμο της δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ μείον τις νόμιμες κρατήσεις,

– ενημερώνει τους δικαιούχους σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του δικαιώματος μετακίνησης που τους παρέχεται, και

– γνωστοποιεί στον Ο.Α.Σ.Θ. τον αρχικό αριθμό των δικαιούχων που θα τους παρέχεται δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης, σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) αναλαμβάνει την εκτύπωση & τη διάθεση των «καρτών ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ» στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Οι «κάρτες ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ» κατασκευάζονται με μέριμνα και δαπάνες του Ο.Α.Σ.Θ., παραδίδονται από τον Ο.Α.Σ.Θ., στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, κατόπιν υποβολής πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διάθεσή τους στους δικαιούχους, που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαλλάσσονται από την καταβολή κομίστρων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Οι «κάρτες ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ», έχουν ετήσια ισχύ (από 01-01-2018 έως 31-12-2018) και φέρουν τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των κατόχων.

Πηγή
www.dikaiologitika.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button