Επικαιρότητα

Να μη στερηθούν τις Θεραπείες τους τα παιδιά μας. Ψήφισμα Διαμαρτυρίας Θεραπευτών – Γονέων

Απ’ την ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Καλαμάτα στις 27-2-2019, δημιουργήθηκε κοινό Ψήφισμα Διαμαρτυρίας Θεραπευτών – Γονέων, όσον αφορά τις περικοπές στις Θεραπείες στην Ειδική Αγωγή.

Παρακαλώ διαβάστε το, διαδώστε και υπογράψτε το στέλνοντας μήνυμα με το ονομά σας:

Επιστολή-Ψήφισμα προτάσεων για βελτίωση του νομικού πλαισίου που αφορά στη χορήγηση Ειδικών Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων («Ειδική Αγωγή»)

Προς: Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα

Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό

Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Πλαγιαννάκο

Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Σας κοινοποιούμε επιστολή-ψήφισμα υπογεγραμμένη από ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, θεραπευτές Ειδικής Αγωγής, γονείς ΑμεΑ, γονείς ανηλίκων που χρήζουν θεραπειών Ειδικής Αγωγής, ΑμεΑ, μέλη συλλόγων σχετιζόμενα με την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, μέλη Επιστημονικών Συλλόγων σχετιζόμενων με τον χώρο της Υγείας.

Αναγνωρίζοντας την επωφελή από μέρους σας αποδοχή πολλών προτάσεων της «Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας» (που συστάθηκε με την απόφαση υπ’ αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ.9409/06-02-2017 (ΑΔΑ: ΨΙΦΨ465ΦΥΟ-Ρ59), συμπληρώθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 9938/09-02-2017 (ΑΔΑ: Ω5Χ7465ΦΥΟ-ΒΚ4) και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.10380/15-02-2017 (ΑΔΑ: 7TΠΓ465ΦΥΟ-ΨΥΛ), Α1β/Γ.Π. 13462/22-02-2017 (ΑΔΑ: Ω0ΠΟ465ΦΥΟ-Α4Φ) και Α1β/Γ.Π. 17172/07-03-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΡ1465ΦΥΟ-ΜΚΕ) και Α1β/Γ.Π. 20635 /17-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΦ91465ΦΥΟ-Ι0Γ), θα θέλαμε εντούτοις να σας ζητήσουμε να λάβετε υπόψη σας προτάσεις, προς βελτίωση του πλαισίου που έχει διαμορφωθεί, όπως αυτό περιγράφεται κυρίως στον αντίστοιχο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β 2315 / 19-06-2018, άρθρο 45) και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους και παραρτήματα.

Αναλυτικά:

  1. Στο πνεύμα της υπεράσπισης του δικαιώματος των γονέων για την ελεύθερη επιλογή πλαισίου παροχής ειδικής αγωγής – θεραπείας, ζητούμε να απαλειφθούν οι αναφορές σε αποζημίωση των Θεραπειών Ειδικής Αγωγής αποκλειστικά και μόνο όταν αυτές εκτελούνται από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους. Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα να αποζημιώνονται από το Ταμείο τους για κάθε εγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας Υγείας από θεραπευτές-ιατρούς της δικής τους επιλογής.

  2. Η εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού στον τομέα της Ειδικής Αγωγής- και μάλιστα μειωμένου κατά 40% σε σχέση με τις βεβαιωμένες από φορείς του Δημοσίου ανάγκες των αμέσως προηγούμενων ετών- αποτελεί προσβολή του Δικαιώματος στην Υγεία.

Καλείστε όπως καταργήσετε επί της αρχής την εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού και αντί αυτού να μεριμνήσετε για την αξιολόγηση και την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών πρόσβασης των ασφαλισμένων σε εξατομικευμένη θεραπεία, αξιοποιώντας τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες και τα διοικητικά/διαχειριστικά οφέλη της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, όπως αυτή καθιερώθηκε.

Διαβάστε:  Όλοι μαζί για την Ειδική Αγωγή... Η προσπάθεια Συνεχίζεται

Η πρόσβαση στην Υγεία είναι Δικαίωμα και δεν μπορεί να το αποστερηθεί κανένας μόνο και μόνο λόγω ύπαρξης κλειστών προϋπολογισμών.

  1. Αν εντούτοις χρειάζεται μια αποτύπωση των πραγματικών αναγκών για την οικονομική κάλυψη των Θεραπειών Ειδικής Αγωγής, ας προχωρήσει άμεσα η επιστημονική επιδημιολογική μελέτη «η οποία θα αποτυπώσει τις πραγματικές ανάγκες στην παροχή υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας του πληθυσμού 0 έως 18 ετών μεταξύ των οποίων είναι και η ανάγκη παροχής ειδικής αγωγής – θεραπείας.», όπως σας πρότεινε η Επιστημονική Επιτροπή για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας, πρόταση η οποία δεν υλοποιήθηκε.

  2. Η απόπειρα να μετακυλιστεί στους θεραπευτές η κάθε υπέρβαση του προϋπολογισμού με όρους έκπτωσης και επιστροφής (rebate, clawback) συνιστά παραβίαση του Δικαιώματος στην περιουσία (το Ευρωπαικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει συμπεριλάβει στην έννοια «περιουσία» τις «απαιτήσεις, για την απόκτηση ή ικανοποίηση των οποίων ο προσφεύγων μπορεί να υποστηρίξει ότι έχει τουλάχιστον μια εύλογη ή θεμιτή προσδοκία») και αποτελεί κίνδυνο για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

  3. Για τις ηλικίες 0-4 υπάρχει διαγνωστικό κενό για την κατηγορία F του ICD-10 το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Επίσης, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για περιπτώσεις χρονίων περιστατικών από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή χωρίς περικοπές.

  4. Προτείνουμε τη σύσταση Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής, με συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων με στόχο την εφαρμογή του Βιοψυχοκοινωνικού Μοντέλου Ταξινόμησης Λειτουργικότητας (ΙCF), βάσει του οποίου θα μπορούσε πολύ πιο αντικειμενικά να προσδιορίζεται το εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπειών.

  5. Ζητάμε από εσάς πλήρη και ειλικρινή επαναδιαπραγμάτευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (γονέων-ιατρών-θεραπευτών)

Η Μαρία Λευτάκη (Μέλος της Ομάδας ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) γράφει για την Εκδήλωση – Ενημέρωση για τις κρατικές αλλαγές στις Ειδικές Θεραπείες από Θεραπευτές και Γονείς στην Καλαμάτα που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 27-2-2019.

Όλες οι εισηγήσεις και οι τοποθετήσεις των ομιλούντων ήταν άκρως ενδιαφέρουσες και ουσιαστικές, με πιο ενδιαφέρουσα, και ας με συγχωρήσουν οι συνομιλιτές μου, την τοποθέτηση του διευθυντή του ΕΟΠΥΥ Καλαμάτας, κ. Πετρουλάκη. Ο οποίος τοποθετήθηκε επί σειρά θεμάτων και απάντησε σε ερωτήσεις που τέθηκαν απ’ τους παρευρισκόμενους.

Ο κ. Πετρουλάκης αφού ισχυρίστηκε ότι με το νέο ΕΚΠΥ αυξάνονται οι αποζημιώσεις για θεραπείες αυτισμού και μειώνονται οι μαθησιακές δυσκολίες για τις οποίες κακώς υπήρχε “αυθαίρετη” συνταγογράφηση και ότι η μείωση του προϋπολογισμού κατά 40% είναι ανυπόστατη, απόψεις οι οποίες δημιούργησαν κύμα αντιδράσεων από το κοινό και το προεδρείο, παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις όσον αφορά σε σημαντικά και καίρια ζητήματα που τέθηκαν, παρόλο που το τοπικό υποκατάστημα έχει αποστείλει τα ερωτήματα του στη κεντρική διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Διαβάστε:  Ερώτηση ΧΡ. ΚΕΛΛΑ προς Υπουργό Υγείας: Τα voucher «τελειώνουν» την Ειδική Αγωγή

Συγκεκριμένα, και ενώ από τις 26-2-2019 δεν ισχύουν πια οι παλιές γνωματεύσεις, το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι πολύ επιβαρυμένο, τόσο που ορισμένες φορές μπλοκάρει και δε μπορεί να λειτουργήσει, ο χρόνος αναμονής μεγάλος και δεν υπάρχει σαφής οδηγία αναφορικά με το τι θα γίνει με παιδιά, εφήβους και ενήλικες που δικαιούνται ειδικών θεραπειών, αφού τυπικά και μέχρι να έχουμε συνταγογραφημένες σε ηλεκτρονική μορφή τις θεραπείες, δε δικαιούμαστε αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα απ’ το αν θα μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι όσοι έχουν γνωμάτευση μετά το νέο ΕΚΠΥ, απ’ το Νοέμβρη του 2019 και μετά, θα αποζημιωθούν με βάση τον νέο ΕΚΠΥ και όχι με ό,τι ίσχυε, ανεξάρτητα απ’ το ποσό που έχουν ήδη καταβάλει στους θεραπευτές. Επίσης τις θεραπείες της ειδικής αγωγής μπορούν να τις συνταγογραφούν πιστοποιημένοι γιατροί απ’ τον ΕΟΠΥΥ, ακόμη και ιδιώτες που βρίσκονται στο νομό μας ή σε όμορο νομό. Τέλος για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2019, θα γίνουν εκκαθαρίσεις, όμως τα χρήματα θα αργήσουν να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Επειδή όλο αυτό το διάστημα είναι πολύ δύσκολο για τις οικογένειες παιδιών και ενηλίκων που χρήζουν ειδικής αγωγής, αφού για ακόμη μια φορά οι θεραπείες των παιδιών μας είναι στον αέρα, είναι απαραίτητο να βρεθεί τρόπος ώστε η μετάβαση προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση να γίνει με ομαλό τρόπο, ώστε να μη στερηθούν τις θεραπείες τους παιδιά, έφηβοι και ενήλικες ΑμεΑ και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Δεν ευθυνόμαστε εμείς ούτε τα παιδιά μας για τις καθυστερήσεις του συστήματος και το υπουργείο Υγείας οφείλει να ενδιαφερθεί και να προστατέψει τους ασφαλισμένους του.

Κλείνοντας θα ήθελα να προτρέψω τους υπαλλήλους του ΕΟΠΥΥ, πριν μας αντιμετωπίσουν με απαξιωτικό ή αρνητικό τρόπο, να έρθουν για λίγο στη θέση μας, να νιώσουν τον πόνο, την αγωνία, την ανασφάλεια που βιώνουμε αλλά και την επικινδυνότητα της παρούσας κατάστασης που εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό την παλινδρόμηση για τα παιδιά μας.

Πηγή
nevronas.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button