Νέα

Νέα Εγκύκλιος: Ποσό σύνταξης που χορηγείται στα ορφανά τέκνα με αναπηρία

Με το έγγραφο Σ50/40/1154367/2018 του ΕΦΚΑ κοινοποιείται το με αρ.πρωτ. Φ.11221/493/5/2018  έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 5 του ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 3 του άρθρ. 26 του ν. 4075/2012, ως ειδικότερες των διατάξεων του άρθ. 12 του ν. 4387/2016, για τη συνταξιοδότηση των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων τα οποία πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές, που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και στην περίπτωση που ο θάνατος του γονέα τους, από τον οποίο έλκουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, επήλθε από 13/5/2016 και μετά.

Επομένως, τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται το ποσό της σύνταξης που πράγματι ελάμβανε ο θανών γονέας ή προκειμένου περί ασφαλισμένου το ποσό που δικαιούτο να λάβει ο θανών, υπολογιζόμενο είτε σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑΑ (στις περιπτώσεις που ο θάνατος συνέβη πριν από τις 13/5/2016) είτε με τις διατάξεις του άρθρ. 12 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν (εάν ο θάνατος συνέβη από 13/5/2016 και μετά).

Το δικαίωμα αυτό υφίσταται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 5 παρ. 5 του ν. 3232/2004, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία.

Πηγή
Taxheaven
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button