Άρθρογραφία

Μαθησιακές Δυσκολίες: Τα πρώτα σημάδια

Όλες οι σύγχρονες έρευνες τονίζουν τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης για την αποκατάσταση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Είναι απαραίτητο γονείς και δάσκαλοι να γνωρίζουν τις πρώιμες ενδείξεις, που μας οδηγούν να θεωρούμε ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο εμφάνισης Μαθησιακών Δυσκολιών.

Ανησυχούμε λοιπόν για ένα παιδί που:

 • —Δυσκολεύεται να θυμηθεί τις φωνές (τους ήχους) των γραμμάτων που έχει διδαχτεί.
 • —Δεν έχει φωνολογική επίγνωση.  Δηλαδή, δεν μπορεί να αναλύει τις λέξεις σε φωνήματα και συλλαβές, να συνθέτει λέξεις από φωνήματα και συλλαβές και να αναγνωρίζει τη θέση των ήχων μέσα σε μία λέξη (αρχικό φώνημα, αρχική συλλαβή, τελικό φώνημα, τελική συλλαβή), αλλά και να αναγνωρίζει και να παράγει ομοιοκαταληξία.
 • —Δεν μπορεί να αναδιηγηθεί με αρχή – μέση – τέλος ένα παραμύθι που άκουσε.
 • —Δεν θυμάται απέξω τραγουδάκια και ποιηματάκια.
 • —Δεν μπορεί να αντιγράψει σχήματα και το όνομά του.
 • Έχει προβλήματα άρθρωσης.
 • —Άργησε να κατακτήσει τον λόγο.
 • —Δεν έχει αναπτύξει επαρκώς το λεξιλόγιό του στον προφορικό λόγο.
 • —Δυσκολεύεται να εκτελέσει εντολές με πάνω από μία οδηγία.
 • —Δεν θυμάται και δεν αναγνωρίζει τους αριθμούς από το 1 έως το 10 και δεν κατανοεί την έννοια του συνόλου.
 • —Δεν κατανοεί έννοιες χώρου (πάνω, κάτω, πίσω, μπροστά) και έννοιες χρόνου (τώρα, πριν, μετά).
 • —Εμφανίζει ανώριμη συμπεριφορά, μικρότερης ηλικίας.
 • —Δεν ολοκληρώνει δραστηριότητες μαθησιακής φύσης.
 • —Δεν πηγαίνει ευχάριστα στο σχολείο.

Βλασσοπούλου Κλεονίκη
Φιλόλογος – Ειδική Παιδαγωγός
Υπεύθυνη Τμήματος Μαθησιακών Δυσκολιών “Ευχέρεια”

Πηγή
www.noesi.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button