Νέα

Θ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ : 521.432,00 € για εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε παιδιά ΑμεΑ στα Ιόνια νησιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ Κέρκυρα, 06-08-2018
Τηλ.: 26613.61506
email: press1@pin.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικέςανάγκες, για τα σχολικά έτη 2018-2021, συνολικού προϋπολογισμού 521.432,00€, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Την ένταξη της Πράξης ««ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018 -2021 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικήένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 521.432,00 €, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποίασυμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών Aμεα λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π. και τωνπασχόντων από χρόνια νοσήματα μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες για τα σχολικά έτη 2018-2021.

Στο πλαίσιο αυτόπροσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν νααυτοεξυπηρετηθούν, καθώς και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) (σχολικοί νοσηλευτές) για όσους μαθητές χρήζουν σχετικήςυποστήριξης.

Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στοκοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018 -2021 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» ορίζεται η 01/09/2018 και η ημερομηνία λήξης της η 31/12/2021, ενώ μέσω της εγκεκριμένης, από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, πράξης, αναμένεται να χρηματοδοτηθεί ο απαιτούμενος αριθμός του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και ΕΒΠ και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πηγή
http://www.kefaloniapress.gr/
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button