Επικαιρότητα

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν Σπίτι για οικογένειες Παιδιών που νοσηλεύονται

«Το σπίτι της καρδιάς μας» είναι μία σπουδαία πρωτοβουλία από το Δήμο Παύλου Μελά

Μια ακόμη νέα δομή της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής είναι πανέτοιμη να λειτουργήσει στο Δήμο Παύλου Μελά και να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της σε συνανθρώπους μας.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Χαρά Αμανατίδου, το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκαινιάζουν την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018και ώρα 11.00, τη δομή «Το σπίτι της καρδιάς μας», που με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οργανώθηκε και στεγάζεται σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου, στην οδό Άρη Βελουχιώτη 46Β, στη Νικόπολη και θα φιλοξενεί οικογένειες που έχουν μόνιμη διαμονή στην επαρχία και τα παιδιά τους με σοβαρά χρόνια προβλήματα υγείας, νοσηλεύονται σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες

Πρόκειται για ένα χώρο πλήρως επανδρωμένο με οικιακό εξοπλισμό, στην καρδιά της Νικόπολης, στη Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης, πολύ κοντά στο Κεντρικό κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Παύλου Μελά, δίπλα σε οργανωμένη αγορά, φαρμακείο, στάση ΟΑΣΘ (δρομολόγιο Νο 34, Άνω Ηλιούπολη).

Όλες οι παρεχόμενες από τη δομή υπηρεσίες είναι δωρεάν.

Τα πάγια και λειτουργικά έξοδα θα καλύπτονται από το Δήμο και υποστηρικτικές ειδικότητες από το μόνιμο και εποχικό  προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας,  θα συνδράμουν στην ομαλή λειτουργία της δομής όταν αυτό χρειάζεται.

Πέραν της προσφοράς της κατοικίας προς φιλοξενία των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις, επιπρόσθετα και εφόσον κριθεί αναγκαίο από το Τμήμα Υγείας,  Κοινωνικών και Προνοιακών Θεμάτων του Δήμου Παύλου Μελά που θα έχει την εποπτεία του προγράμματος σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, θα μπορεί να παρέχεται στους διαμένοντες:

  • Ψυχολογική υποστήριξη και παροχή κοινωνικής στήριξης (πραγματοποίηση συνεδριών) προς τους ωφελούμενους, από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
  • Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, διατροφής και ένδυσης καθώς και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Ιατρείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου αντίστοιχα, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι πληρούνται οι ήδη θεσπισθείσες προς τις άνω παροχές προϋποθέσεις, που αποφασίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της δομής.

Η χρονική διάρκεια που θα μπορούν να φιλοξενηθούν τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα είναι το ανώτατο 6 μηνών. Ευνόητο είναι ότι εάν η διάρκεια νοσηλείας ή θεραπείας του ασθενούς είναι μικρότερη του 6μήνου τότε αναλόγως θα μειώνεται και ο χρόνος της φιλοξενίας.

Μετά το πέρας του 6μήνου και με την προϋπόθεση της επανεξέτασης σχετικού αιτήματος των ενδιαφερομένων θα μπορεί να γίνει δεκτή η παράταση της μέγιστης ως άνω ορισθείσας διάρκειας, για λόγους που θα αφορούν και θα σχετίζονται πάντοτε με την νοσηλεία ή τη θεραπεία του ασθενούς τέκνου.

Ο σκοπός

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω δράση στοχεύει στη δημιουργία αισθήματος συνοχής της οικογένειας, συναισθηματικό δέσιμο, αποφυγή των προστριβών και των συγκρούσεων λόγω των δυσκολιών της οικογένειας (υγείας, οικονομικών, κοινωνικών κ.α.).

Σε ένδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στις οποίες εξάλλου αποβλέπουν οι σκοποί της παρούσας δομής, ο Δήμος προκειμένου να συνδράμει στην υλοποίηση των στόχων που προαναφέρθηκαν θα παρέχει για την φιλοξενία των γονέων ή κηδεμόνων των ασθενών τέκνων το συγκεκριμένο χώρο.

Ειδικότερα η λειτουργία του προγράμματος αποσκοπεί:

  • στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών της οικογένειας με την παροχή από τον Δήμο στέγης, οικιακού εξοπλισμού και ειδών πρώτης ανάγκης προς αποφυγή επιβάρυνσής τους με δυσβάσταχτες για την οικονομική τους κατάσταση δαπάνες.
  • στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης της οικογένειας ενόψει της ιδιαίτερης κατάστασης που αντιμετωπίζει.
  • στην παροχή βοήθειας και στήριξης στην οικογένεια.
  • στην ενδυνάμωση της οικογενειακής ενότητάς τους προς διαχείριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Προϋποθέσεις παροχής φιλοξενίας και κριτήρια επιλογής

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι οικογένειες των παιδιών είναι:

  • η μόνιμη και αποδεδειγμένη διαμονή τους να είναι στην επαρχία.
  • να μην διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες στέγασής τους.
  • να ασκούν την γονική μέριμνα, την επιμέλεια ή την κηδεμονία του ασθενούς ανηλίκου ή σε κάθε περίπτωση να συνδέονται με βαθμό συγγένειας μέχρι δεύτερου βαθμού έχοντας στην τελευταία περίπτωση την δήλωση του γονέα ότι το πρόσωπο αυτό είναι ο συνοδός του ασθενούς.
  • τα ετήσια εισοδήματά τους να μην ξεπερνούν το ποσό των 15.000 ευρώ ετησίως (οικογενειακό εισόδημα), ενώ θα συνεκτιμώνται και άλλες παράμετροι, οι οποίες ασκούν επιρροή στην εν γένει οικονομική κατάσταση της οικογένειας, όπως τα χρόνια ανεργίας των γονέων, οικογενειακή κατάσταση, προβλήματα υγείας λοιπών μελών κλπ.

Η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, είτε από τον εκάστοτε Σύλλογο ή άλλο φορέα που στα πλαίσια συνεργασίας του με τον Δήμο θα προτείνει οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να φιλοξενηθούν.

Ο έλεγχος των προσκομισθέντων στοιχείων που αποδεικνύουν την πλήρωση όλων των παραπάνω προϋποθέσεων θα γίνεται από την Κοινωνική Λειτουργό του Δήμου, η οποία θα καταγράφει και θα συντάσσει τα κοινωνικά ιστορικά των οικογενειών που αιτήθηκαν και θα έχει την ευθύνη για την επιλογή των ατόμων με βάση τα δικαιολογητικά και την κοινωνική έρευνα που θα ακολουθήσει  σε συνεργασία με τις κοινωνικές λειτουργούς άλλων υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση η συγκέντρωση και επεξεργασία αυτών των δικαιολογητικών θα γίνεται στα πλαίσια των όσων ορίζουν οι διατάξεις του Νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πάντοτε με την έγκριση και συναίνεση των αιτούμενων την φιλοξενία ατόμων.

Υποχρεώσεις ωφελουμένων

Οι φιλοξενούμενοι οφείλουν να διαφυλάσσουν τον χώρο και τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις της οικοδομής, συμμορφούμενοι στις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του ισχύοντα Κανονισμού.

Κατά την διαμονή τους θα πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής καθώς και να φροντίζουν για την ασφάλεια του χώρου που χρησιμοποιούν.

Οφείλουν να μην προκαλούν ζημιές στο διαμέρισμα και στον οικιακό εξοπλισμό.

Οι φιλοξενούμενοι πρέπει να τηρούν όλους τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της δομής, τους οποίους με δήλωσή τους θα αποδέχονται κατά την παράδοση του χώρου σ’ αυτούς.

Κατά την αποχώρησή τους ο χώρος θα παραδίδεται επί αποδείξει στον ορισθέντα υπάλληλο του Δήμου, ο οποίος θα παραλαμβάνει μετά από έλεγχο της καλής κατάστασης του διαμερίσματος και του οικιακού εξοπλισμού.

Επιτροπή Διαχείρισης

Για την ομαλή λειτουργία της δομής συστήνεται με τον Κανονισμό,  Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία θα αποτελείται από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής που θα προεδρεύει, τρία μέλη θα είναι δημοτικοί σύμβουλοι, από την πλειοψηφούσα παράταξη του δημοτικού συμβουλίου, τρία μέλη που θα προέρχονται από τις λοιπές παρατάξεις που συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο και αναλογικά με την δύναμη αυτών και επιπρόσθετα θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαχείρισης δύο υπάλληλοι του Τμήματος Υγείας Κοινωνικών και Προνοιακών Θεμάτων του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες

Δήμος Παύλου Μελά

Τμήμα Υγείας, Κοινωνικών και Προνοιακών θεμάτων

Λήμνου 2, ΤΚ 56430

Κυρία Εύη Παρδάλα

T: 2310 020170, F: 2310 020191, Email: peui@pavlosmelas.gr

Πηγή
alithinesgynaikes.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button