Νέα

Η ΕΣΑμεΑ παρουσίασε τις προτάσεις της για το σύστημα προσλήψεων εκπαιδευτικών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και εκπαιδευτικών γονέων ατόμων με αναπηρία στη Βουλή

Η ΕΣΑμεΑ παρουσίασε τις προτάσεις της για το σύστημα προσλήψεων εκπαιδευτικών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και εκπαιδευτικών γονέων ατόμων με αναπηρία στη Βουλή

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία παρουσίασε σήμερα τη συζήτηση στη Βουλή τις προτάσεις της επί της τροπολογίας που καθορίζει εκ νέου σύστημα προσλήψεων εκπαιδευτικών με αναπηρία και εκπαιδευτικών γονέων ατόμων με αναπηρία. Τις θέσεις της ΕΣΑμεΑ παρουσίασε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας, Κωνσταντίνος Χόρτης. Τονίζουμε ότι η ΕΣΑμεΑ αντέδρασε εξαρχής στο νέο σύστημα προσλήψεων και επιδίωξε και πέτυχε συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου. Οι επαφές με την ηγεσία του υπουργείου συνεχίζονται ώστε να αλλάξουν ρυθμίσεις που εξοβελίζουν τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και τους εκπαιδευτικούς γονείς ατόμων με αναπηρία από την εκπαίδευση. Ήδη με παρέμβαση της ΕΣΑμεΑ διαγράφτηκε ο όρος “μόνιμη αναπηρία” από την τροπολογία, κατανοώντας το υπουργείο ότι πλέον τα ΚΕΠΑ σπάνια αναγράφουν τέτοιους όρους στις πιστοποιήσεις αναπηρίας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο κ. Χόρτης καταδίκασε αρχικά τα αρνητικά και ρατσιστικά σχόλια κατά των ατόμων με αναπηρία, που διατυπώθηκαν από διαφόρους στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για το νέο σύστημα διορισμού, ενώ τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι θα διοριστούν 4.500 μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, το οποίο ήταν πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος.

Στη συνέχεια ανέφερε τα προβληματικά σημεία της τροπολογίας:

– Το σύστημα προσλήψεων παραβιάζει την προστασία που ο ν.4440/2016 έχει θεσπίσει, που το Σύνταγμα επιτάσσει με το άρθρο 21 παρ. 6 και που έχει για δεκαετίες ισχύσει, όπως για παράδειγμα ο ν.2643/98.

– Άτομα με θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική αναιμία και άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ μέχρι σήμερα προτάσσονταν στους πίνακες προσλήψεων εκπαιδευτικών, αυτό παύει να ισχύει με την παρούσα τροπολογία.

Διαβάστε:  ΕΔΕ για τον θάνατο 15χρονης στο ΠΙΚΠΑ Βούλας ζητά η ΕΣΑμεΑ

– Καταργείται το άρθρο 39 του ν. 4403/2016, το οποίο αποτέλεσε μία σημαντική νομοθετική ρύθμιση, η οποία εξομοιώνει τη μοριοδότηση των γονέων τουλάχιστον ενός ανάπηρου τέκνου με τους πολύτεκνους κι έτσι αποτελεί ίσως τη μοναδική πρόβλεψη πρόνοιας για τους εκπαιδευτικούς γονείς ΑμεΑ, αφού είχε ως το αποτέλεσμα να προσληφθούν οι 247 από τους 335 εκπαιδευτικούς γονείς ΑμεΑ ως αναπληρωτές το σχολικό έτος 2017-18.

– Μέχρι σήμερα οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία παίρνουν 7 μόρια και το διδακτορικό 6, ενώ με την πρόταση του υπουργείου θεσπίζονται 40 μόρια για το διδακτορικό και 20 για την αναπηρία.

Η ΕΣΑμεΑ ζητά να θεσπιστεί η κατά προτεραιότητα κάλυψη ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως αυτό διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ΄ εξαίρεση όταν πρόκειται για άτομα που πάσχουν από νοητική αναπηρία ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας να απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

Επίσης ζητά:

– Την μοριοδότηση των πιστοποιητικών της γραφής Braille και της γνώσης ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Όταν δε, πρόκειται για σχολεία τυφλών ή κωφών ή για πρόγραμμα παράλληλης στήριξης να είναι υποχρεωτική η κατοχή των αντίστοιχων πιστοποιητικών γραφής Braille ή γνώσης ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

– Την κατάργηση του κριτηρίου ξένης γλώσσας για την πρόσληψη κωφών και βαρήκοων εκπαιδευτικών.

– Τη συμπερίληψη στο άρθρο 12 που αφορά στις μετατάξεις εκπαιδευτικών της αναμόρφωσης του αναχρονιστικού Π.Δ. 50/1996, το οποίο διέπει το σύστημα μεταθέσεων, αποσπάσεων εκπαιδευτικών με αναπηρίες και εκπαιδευτικών που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία, με τη συμπερίληψη και άλλων κατηγοριών αναπηρίας.

Διαβάστε:  Αξιολόγηση Απαντήσεις στον Κατάλογο Θεμάτων και Συστάσεις από την εξέταση της Ελλάδας από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τη Σύμβαση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ

– Τέλος, η ΕΣΑμεΑ ζητά να λαμβάνεται υπόψη και ο τόπος κατοικίας του ατόμου με αναπηρία ή του ατόμου που προστατεύει άτομο με αναπηρία στο διορισμό του.

Ο αγώνας συνεχίζεται ώστε να υπάρξει μία όσο το δυνατόν πιο δίκαιη λύση για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τους εκπαιδευτικούς γονείς ατόμων με αναπηρία.

Πηγή
ΕΣΑμεΑ
Ακολουθήστε μας στο:   Instagram!       Facebook!      Twitter!

Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button