Υγεία

Επιτροπή Λοιμώξεων Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία»: Αυτά είναι τα συμπτώματα της σοβαρής γρίπης – Πότε κάνουμε το test

Η παιδίατρος του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αδαμαντία Μαλλιαρού, με ανάρτησή της στο Facebook με αφορμή την έξαρση της εποχικής γρίπης 2020 δημοσίευσε τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» για την κλινική αντιμετώπιση των φετινών περιστατικών γρίπης.

Πότε η κλινική εικόνα δείχνει ότι έχουμε ήπια γρίπη

*Ήπια κλινική συµπτωµατολογία που περιλαµβάνει: πυρετό, βήχα, φαρυγγαλγία, ρινόρροια, κεφαλαλγία, µυαλγίες και κακουχία, χωρίς συνοδά σηµεία και συµπτώµατα αναπνευστικής δυσχέρειας. Γαστρεντερικές διαταραχές (διάρροια ή εµέτους)

Πότε έχουμε σοβαρό περιστατικό γρίπης

*Λοίµωξη κατώτερου αναπνευστικού (πνευµονία) με κλινική (δύσπνοια, ταχύπνοια) ή/και ακτινολογική εικόνα. Συμπτωματολογία από άλλα όργανα ή συστήµατα όπως:

 • ΚΝΣ (π.χ. εγκεφαλοπάθεια, εγκεφαλίτιδα, µηνιγγίτιδα)
 • Σοβαρή αφυδάτωση
 • ραβδοµυόλυση
 • µυοκαρδίτιδα-περικαρδίτιδα

Πώς γίνεται η διάγνωση της γρίπης

Στους ασθενείς µε κλινική εικόνα ανεπίπλεκτης γρίπης, η διάγνωση βασίζεται στα κλινικά κριτήρια και δεν απαιτείται εργαστηριακή επιβεβαίωση της λοίµωξης.

Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται το τεστ διάγνωσης γρίπης

Η χρήση των ταχέων διαγνωστικών µεθόδων (αντιγόνο γρίπης) προϋποθέτει την προσεκτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους λόγω χαμηλής ευαισθησίας (10%-70%) και ψευδώς αρνητικών αποτελεσµάτων.

*Αρνητικό αποτέλεσµα από το ταχύ τεστ δεν συνεπάγεται διακοπή της χορηγουµένης θεραπείας ή των µέτρων προφύλαξης.

*PCR σε δείγµατα από το ανώτερο αναπνευστικό (ρινικό, ρινοφαρυγγικό ή φαρυγγικό επίχρισµα). Σε ασθενείς με λοίµωξη του κατώτερου αναπνευστικού προτιμάται τραχειακό ή βρογχικό έκκριµα.

Συνιστάται η διαγνωστική εργαστηριακή εξέταση να γίνεται κατά προτεραιότητα στους νοσηλευόµενους ασθενείς µε σοβαρή κλινική συµπτωµατολογία, ασθενείς που ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου, ασθενείς που παρουσιάζουν επιπλεγµένη ή επιδεινούµενη αναπνευστική νόσο.

Τα δείγματα στέλνονται στο Ινστιτούτο Pasteur τηλ.2106478822, που είναι κέντρο αναφοράς γρίπης Νοτίου Ελλάδας.

Σε καµία περίπτωση, η αναµονή των αποτελεσµάτων της εργαστηριακής εξέτασης δεν πρέπει να καθυστερεί την έναρξη αντι-ιικής αγωγής, εάν πιθανολογείται λοίµωξη από γρίπη ή τη λήψη προφυλακτικών µέτρων. Όταν υπάρχει σοβαρή κλινική υποψία λοίµωξης, ακόµα και αν τα αποτελέσµατα είναι αρνητικά, η αντι-ιική αγωγή δεν διακόπτεται.

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και παράδοση του ειδικού εντύπου στο νοσηλευτή λοιμώξεων σε επιβεβαιωμένο κρούσμα για δήλωση στον ΕΟΔΥ καθώς και η ενημέρωση του Τμήματος Λοιμώξεων στα περιστατικά με επιπλοκές.

Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται αντι-ιική αγωγή

Δίνεται ΜΟΝΟ σε άτομα με σοβαρή νόσο και /ή άτομα αυξημένου κινδύνου
Συνήθη σχήµατα αντι-ιικής αγωγής:

 1. Σε τελειόμηνα βρέφη ηλικίας 0-8 μηνών το συνιστώµενο σχήµα χορήγησης οσελταμιβίρης είναι 3 mg/kg δις ηµερησίως για 5 ηµέρες
 2. Σε τελειόμηνα βρέφη ηλικίας 9-11 μηνών το συνιστώµενο σχήµα χορήγησης οσελταμιβίρης είναι 3,5 mg/kg δις ηµερησίως για 5 ηµέρες
 3. Πρόωρα βρέφη λαμβάνουν οσελταμιβίρη (Tamiflu) βάσει ηλικίας postmenstrual (PMA) που υπολογίζεται από το άθροισμα της ηλικίας κύησης + χρονολογική ηλικία (σε εβδομάδες) ως εξής:
 • Ηλικία PMA Συνιστώμενη δόση για 5 ημέρες (Θεραπεία)
 • <38 εβδομάδων 1mg/kgδόση δυο φορές την ημέρα
 • 38-40 εβδομάδων 1,5mg/kgδόση δυο φορές την ημέρα
 • >40 εβδομάδων 3mg/kgδόση δυο φορές την ημέρα

ΠΡΟΣΟΧΗ:Η χορήγηση οσελταμιβίρης (Tamiflu) στα πρόωρα βρέφη να γίνεται με στενή παρακολούθηση,δεν υπάρχουν επαρκή βιβλιογραφικά δεδομένα για τις προτεινόμενες δόσεις.Η βραδεία νεφρική κάθαρση του φαρμάκου,λόγω ανωριμότητας των νεφρών, μπορεί να οδηγήσει σε τοξικά επίπεδα

Παιδιά 12 μηνών η δόση θεραπείας εξαρτάται από το βάρος σώματος του παιδιού με βάση τον παρακάτω πίνακα:

Βάρος Σώματος Συνιστώμενη δόση για 5 ημέρες (Θεραπεία)

≤ 15kg 30 mg δύο φορές ημερησίως
>15 kg-23 kg 45 mg δύο φορές ημερησίως
>23 kg- 40 kg 60 mg δύο φορές ημερησίως
>40 κιλά 75 mg δύο φορές ημερησίως
Σε βαρέως πάσχοντες η διάρκεια θεραπείας εξατομικεύεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Λοιμώξεων

Ζαναµιβίρη*

Η ζαναµιβίρη ενδείκνυται για τη θεραπεία της γρίπης σε ενήλικες και παιδιά (7 ετών). Η συνιστώµενη δόση για ενήλικες και παιδιά των 7 ετών που δεν νοσηλεύονται είναι 10 mg (δύο εισπνοές των 5 mg εκάστη) δις ηµερησίως για 5 ηµέρες. Η χορήγηση ενδοφλεβίων σκευασμάτων γίνεται με ειδική παραγγελία από τον ΙΦΕΤ και απαιτείται έγκριση λοιμωξιολόγου.

Δείτε το post της παιδιάτρου

Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button