Επικαιρότητα

ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση σχετικά με την εκτέλεση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδικής αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: «Σχετικά με την εκτέλεση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ειδικής αγωγής»

Σε συνέχεια της από 25-02-2019 ανακοίνωσής μας, όπου είχαμε ενημερώσει για την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης για ειδικές θεραπείες παιδιών-εφήβων σας γνωρίζουμε ότι και η εκτέλεση αυτών από τους θεραπευτές θα γίνεται ηλεκτρονικά προκειμένου να αποζημιώνονται.

Συγκεκριμένα για την εκτέλεση των πράξεων ο δικαιούχος μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε θεραπευτή της επιλογής του προσκομίζοντας την εκτύπωση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

To θεραπευτήριο, είτε αφορά σε φυσικό πρόσωπο είτε αφορά σε εταιρεία, συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή και εμφανίζει την εγκεκριμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές γνωμάτευση.

Για την αποζημίωση των πράξεων το θεραπευτήριο δίνει στο δικαιούχο:

α) την απόδειξη παροχής υπηρεσιών,

β) εκτύπωση παραστατικού εκτέλεσης από την εφαρμογή, στην οποία αναγράφονται πόσες και ποιες θεραπευτικές πράξεις εκτέλεσε. Η εκτύπωση αυτή υπογράφεται τόσο από το θεραπευτή όσο και από το δικαιούχο, στην προκειμένη περίπτωση το γονιό.

Ο δικαιούχος για να αποζημιωθεί υποβάλει στην ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ αίτημα αποζημίωσης μαζί με τα ανωτέρω δύο (2) δικαιολογητικά.

Κάθε θεραπευτήριο ειδικής αγωγής προκειμένου να λάβει κλειδάριθμο πρόσβασης θα πρέπει να προσκομίσει στην ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει αντίγραφο της/των άδειας/ων άσκησης επαγγέλματος όλων των θεραπευτών που εργάζονται σε αυτό, αντίγραφο της/των ταυτότητας/των και σε Πίνακα τα ΑΦΜ και ΑΜΚΑ όλων των θεραπευτών που εργάζονται σε αυτό.

Στη συνέχεια, τα θεραπευτήρια, θα αποκτήσουν κωδικούς eΔΑΠΥ, από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Επαγγελματίες» — «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρόχων υγείας» — «eΔΑΠΥ» —«Πιστοποίηση Ιατρών και Παρόχων» και πραγματοποιώντας «Εγγραφή Χρήστη». Εφόσον, η Εγγραφή πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής συσκευής, (πχ. smartphone, tablet, laptop κλπ) αμέσως μετά την αρχική απογραφή, ολοκληρώνεται άμεσα και η παραλαβή κλειδαρίθμου από τη ΠΕ.ΔΙ.

Διαβάστε:  Κικίλιας: 2.000 καρκινοπαθείς απαλλάσσονται από την ταλαιπωρία στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Ο υπεύθυνος/νόμιμος εκπρόσωπος του θεραπευτηρίου παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο από οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ.) ΕΟΠΥΥ, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στην περίπτωση που αυτά υποβληθούν από πρόσωπο πέραν του νόμιμου εκπροσώπου, απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση με θεώρηση από αρμόδια αρχή. Εν συνεχεία ενεργοποιούν τον κλειδάριθμο από την επιλογή «Ενεργοποίηση Χρήστη» στον ίδιο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Μετά την αρχική απογραφή, σας γνωρίζουμε ότι κάθε επικαιροποίηση των στοιχείων των θεραπευτών θα πρέπει να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του eΔΑΠΥ από τον υπεύθυνο του θεραπευτηρίου.

Μετά την 10-5-2019 όλες οι εκτελέσεις και αποζημιώσεις ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδικής αγωγής θα γίνονται υποχρεωτικά με την ανωτέρω διαδικασία.

Ο Γεν. Δ/ντης
Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση

Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button