Άρθρογραφία

Εκπαίδευση παιδιού με Σύνδρομο Down

Οπως όλα τα δάκτυλά μας δεν έχουν το ίδιο μέγεθος αλλά όταν ενωθούν όλα μαζί μας κάνουν τη γροθιά, το ίδιο συμβαίνει και με τους συνανθρώπους μας, δεν είναι όλοι το ίδιο˙ υπάρχουν γύρω μας άνδρες και γυναίκες, λευκοί και μαύροι, ημεδαποί και αλλοδαποί, ευφυείς και λιγότερο ευφυείς και πολλές άλλες κατηγορίες ατόμων τα οποία αποτελούν την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε.

Ανάμεσα σ᾽ αυτούς που αποτελούν την κοινωνία μας είναι και τα άτομα με σύνδρομο Down, όπως είναι γνωστά σε όλους μας.

Mαθησιακές ιδιαιτερότητες των παιδιών με σύνδρομο Down

Τα παιδιά με σύνδρομο Down, στο κατάλληλο σχολικό πλαίσιο, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις ενδείκνυται να είναι το γενικό σχολείο, και με την κατάλληλη υποστηρικτική βοήθεια μπορούν να εκπαιδευτούν με επιτυχία σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης, κοινωνικών δεξιοτήτων και να αποκτήσουν τις βασικές σχολικές γνώσεις. Για να επιτύχουμε όμως ουσιαστική ένταξη θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις και να ακολουθείται ειδικό αναλυτικό πρόγραμμα που θα λαμβάνει υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή με Down.

Οι μαθησιακές ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτών δημιουργούν την ανάγκη για ιδιαίτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση από τον δάσκαλο. Οργανικά προβλήματα που αφορούν στην καρδιά, στον άξονα, στην ακοή και στην όραση πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκπαίδευση τους.

Η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών με Down διαφέρει θεμελιακά από των άλλων παιδιών τόσο στον ρυθμό όσο και στην πορεία που ακολουθεί. Τα παιδιά αυτά μπορούν να μάθουν να διαβάζουν και μάλιστα σε μικρή ηλικία, αρκεί να ακολουθηθεί η κατάλληλη διδακτική μέθοδος.

Η γραφή και η αρίθμηση είναι τομείς με μεγάλη δυσκολία για τα παιδιά με το σύνδρομο, αλλά με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούμε να αναπτύξουμε αυτές τις ικανότητες ως ένα σημείο.

Σημαντική είναι και η κινητική εκπαίδευση των παιδιών με Down καθώς η γενική υποτονία, που τα χαρακτηρίζει, και συγκεκριμένα ορθοπεδικά προβλήματα δημιουργούν δυσκολίες τόσο στην αδρή όσο και στην λεπτή κινητικότητα. Τομέας, που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών αυτών και είναι απαραίτητη η διδασκαλία κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς και δεξιοτήτων ημερήσιας διαβίωσης, που θα επιτρέψουν την αυτοεξυπηρέτησή τους και την ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button