Υγεία

Δωρεάν απογευματινά ιατρεία και για ανασφάλιστους

Σχετική δυνατότητα παρέχεται και σήμερα, αλλά τώρα υπάρχει και θεσμική κάλυψη. Τι αλλάζει με τη νέα παρέμβαση του υπουργείου Υγείας.

Χωρίς επιβάρυνση και για τους ανασφάλιστους, θα πραγματοποιούνται στο εξής θεραπευτικές πράξεις, επεμβάσεις και ακτινοθεραπείες κατά την απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων.

Αυτό προβλέπεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην απόφαση αναφέρεται – μεταξύ άλλων – πως “παραπομπές από πρωινά ιατρεία για διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων, κατά την πέραν του τακτικού ιατρείου λειτουργία του νοσοκομείου, πραγματοποιούνται χωρίς διάκριση και για ανασφάλιστους ασθενείς”.

Η κάλυψη της σχετικής δαπάνης θα γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ στην παλαιότερη υπουργική απόφαση του 2010, αναφερόταν πως το κόστος καλύπτεται από τον ίδιο τον ασθενή, εφόσον προέρχεται στο νοσοκομείο ως ιδιώτης:

“Η δαπάνη για την ιατρική επίσκεψη, τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, που πραγματοποιούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, βαρύνει τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης του ασθενούς σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς παροχών ή την ιδιωτική ασφαλιστική του εταιρεία ή τον ίδιο τον ασθενή, εφόσον προσέρχεται ως ιδιώτης”.

Σημειώνεται πως η αμοιβή στα απογευματινά ιατρεία ή χειρουργεία γίνεται στο νοσοκομείο, ενώ μέρος της αμοιβής λαμβάνει και ο γιατρός.

Το ζητούμενο, βέβαια, είναι να λειτουργήσουν επαρκώς τα απογευματινά ιατρεία, καθώς οι ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σήμερα δεν το επιτρέπουν.

Στόχος

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παροχή δωρεάν υπηρεσιών σε ανασφάλιστους στα απογευματινά ιατρεία ισχύει σε έναν βαθμό και σήμερα, αλλά τώρα αποκτά και νομική υπόσταση.

Η νέα παρέμβαση του υπουργείου αποσκοπεί στο να υπάρξουν κίνητρα σε ειδικούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων με έμφαση κυρίως στην εξυπηρέτηση των ογκολογικών ασθενών.

Αλλάζει, επίσης, η κατανομή των εσόδων από την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων σε γιατρούς και άλλους επαγγελματίες Υγείας και στο νοσοκομείο, με αύξηση στα έσοδα για το νοσοκομείο και αύξηση στις αμοιβές των ακτινοφυσικών και των τεχνολόγων.

Προβλέπεται, επίσης, και αύξηση της ωριαίας αμοιβής του νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού.

Πηγή
www.iatronet.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button