Παιδιά

Δυσορθογραφία και Στρατηγικές Αντιμετώπισης

Η δυσορθογραφία, είναι μια δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές στην ορθογραφία, ειδικά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

Τα παιδιά με προβλήματα στην ορθογραφία κάνουν:

1) Συχνά προσθέσεις, αντιστροφές, παραλείψεις, αντικαταστάσεις γραμμάτων, συλλαβών η λέξεων.

2) Λάθη ή αγνόησή του τονισμού και των σημείων στίξεως.

3) Λάθη σε βασικούς κανόνες ορθογραφίας.

4) Συχνά λάθη στο ετυμολογικό μέρος της λέξης.

5) Μη γενίκευση των κανόνων ορθογραφίας.

6) Μη αυτοδιόρθωση.

7) Χρησιμοποιούν καθρεφτική γραφή.

8) Λανθασμένη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων.

9) Συντακτικά λάθη.

Τα συμπτώματα είναι ενδεικτικά. Κάθε παιδί είναι μοναδικό για αυτό χρήζει εξατομικευμένης αξιολόγησης. Για να πούμε ότι το παιδί παρουσιάζει δυσορθογραφία χρειάζεται να εμφανίζει
παραπάνω από ένα σύμπτωμα για παραπάνω από έξι μήνες.

Κάποιες στρατηγικές αντιμετώπισης είναι οι εξής:

1) Χρήση εικονογραφικής μεθόδου. Βασίζεται στην ιδέα της μετατροπής συμβόλων σε σκίτσα.

2) Χρήση πολυαισθητηριακών μεθόδων. Χρησιμοποιούμε πλαστελίνη, μαρκαδόρους, πίνακες
για να κάνουμε τη μάθηση πιο ελκυστική στο παιδί.

3) Ενίσχυση της μνήμης

4) Αυτοδίορθωση με τη βοήθεια λεξικού.

5) Ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης.

6) Κατανόηση φωνημάτων και αντιστοίχησης προφορικού και γραπτού λόγου.

7) Διδασκαλία των κανόνων γραμματικής.

8) Επιβράβευση για τα σημεία που είναι γραμμένα ορθά.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας, όπως και οποιασδήποτε άλλης μαθησιακής δυσκολίας γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Πρόκειται για: – Λογοθεραπευτές, – Εργοθεραπευτές, – Ειδικούς Παιδαγωγούς και – Ψυχολόγους. Εκείνοι αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν την κατάσταση του παιδιού και σχεδιάζουν τη θεραπεία με βάση τις ανάγκες και τα ελλείμματα κάθε παιδιού ατομικά.

Πηγή
meallamatia.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button