Επικαιρότητα

Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: Τα βήματα από δω και πέρα – Το χρονικό έως σήμερα

Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: Τα βήματα από δω και πέρα – Το χρονικό έως σήμερα. Πλήρης καταγραφή της διαδικασίας που θα ισχύσει από τη δημοσίευση των Προκηρύξεων και μετά.

Τι έγινε μέχρι σήμερα

1- Τον Οκτώβριο του 2018 βλέπουμε στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού την συμπερίληψη των 4.500 μόνιμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή.

2- Στις 29 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019, ο νόμος 4589/2019 το Σύστημα Μόνιμων Διορισμών – Δείτε τις επισημάνσεις του especial.gr επί του νόμου

3- Στις 12 Μαρτίου 2019 δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ.37693/Ε1- ΦΕΚ B 864 – 12.03.2019– ΚΥΑ των Υπ. Παιδείας Κ. Γαβρόγλου και Διοικ. Ανασυγκρότησης Μ. Ξενογιαννακοπούλου.

Η ΚΥΑ ρυθμίζει:

α). Τη διαδικασία της υποβολής δικαιολογητικών των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ, ΕΒΠ

β). Αλλα θέματα της διαδικασίας των μόνιμων διορισμών, όσον αφορά στην επιλογή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

4- Στις 26 Μαρτίου 2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 50 – 26.03.2019 η Τροπολογία αναφορικά με Θέματα Επιλογής Προσωπικού της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

5- Στις 02 Απριλίου 2019 καθορίσθηκαν τα μοριοδοτούμενα προσόντα για την επιλογή των εκπαιδευτικών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπ/σης και της ΕΑΕ, με Απόφαση του Υπ. Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

6- Στις 10 Απριλίου 2019 εκδόθηκε η Λίστα Μεταπτυχιακών με Συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία.

7- Στις 11 Απριλίου 2019 το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε Οδηγίες – Διευκρινήσεις για ενστάσεις αναφορικά με τη Λίστα Μεταπτυχιακών με Συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία.

8- Στις 19 Απριλίου 2019 εστάλησαν από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο να λάβουν ΦΕΚ και να δημοσιευθούν οι Προκηρύξεις 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019, που αφορούν στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντίστοιχα.
9- Για ΦΕΚ εστάλησαν και τα τυπικά Προσόντα Ενταξης στους Αξιολογικούς Πίνακες Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π., καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα Ε.Α.Ε. κατηγορίας ΠΕ των ως άνω Προκηρύξεων.

Τι περιμένουμε από δω και πέρα;

1- Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Οι Προκηρύξεις θα είναι 3, μία για ΕΒΠ, μία για ΕΕΠ και μια για Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ ΠΕ και δημοσιοποιηθούν μόλις λάβουν ΦΕΚ, δηλαδή από μέρα σε μέρα.

Οι Προκηρύξεις θα έχουν βεβαίως και προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

2- Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας

Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ θα εκδοθεί Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία θα ορίζει μεταξύ άλλων την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων.

3- Κατάθεση δικαιολογητικών

Με ευθύνη του κάθε υποψηφίου/ας σε έντυπη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση. Οι της Α/θμιοι στις Δ.Π.Ε., Β/θμιοι στις ΔΠΕ, ΕΕΠ & ΕΒΠ στις ΠΔΕ.

Αν κάνει κανείς/μια αίτηση και ως εκπαιδευτικός και ως ΕΕΠ ή ΕΒΠ καταθέτει δικαιολογητικά και σε μια Διεύθυνση, ανάλογα, και σε ΠΔΕ).

4- Αίτηση στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά

Οποτε κριθεί αναγκαίο από το ΑΣΕΠ, θα αποστέλλονται σε αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων, από τις Δ/σεις ή ΠΔΕ.

Σημαντικό:

Οταν θα βγει η Προκήρυξη ΑΣΕΠ θα κατατεθούν αιτήσεις για ένταξη στους Αξιολογικούς Πίνακες.

Αργότερα και όταν θα γίνει η κατανομή των θέσεων θα κατατεθούν αιτήσεις:

Μία για μόνιμο διορισμό και μια για πρόσληψη ως αναπληρωτής/τρια, ότι επιθυμεί κανείς/μιά.

Πηγή
www.especial.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button