Νέα

Διορθώθηκε αδικία για συνταξιούχους με αναπηρία

Με την έγκαιρη παρέμβαση και τις αντιδράσεις της ΕΣΑμεΑ, διορθώθηκε η αδικία που υφίστανται οι συνταξιούχοι με αναπηρία με βάση τον ν. 612/1977 (Α` 164).

Πιο συγκεκριμένα το θέμα αφορά στην υπ’ αριθμ. οικ. 48351 Απόφαση του υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ Β’ 3083/2021) με θέμα: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄85)», η οποία δημοσιεύθηκε στις 14.07.2021 στο ΦΕΚ Β’ 3083.

Στο άρθρο 4 της προαναφερόμενης Υ.Α., στο οποίο αναφέρονται οι κατηγορίες των συνταξιούχων που εξαιρούνται από τη μείωση του ποσού της σύνταξης, σε περίπτωση απασχόλησης, απουσίαζε η κατηγορία των συνταξιούχων με βάση τον ν. 612/1977 (Α` 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν, ενώ στο άρθρο 27 του ν.4670/2020, σύμφωνα με το οποίο έχει τροποποιηθεί το άρθρο 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση των συνταξιούχων, αναφέρεται ρητά η εξαίρεση της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Συνημμένα αρχεία

Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button