Άρθρογραφία

Τι είναι η σειροθέτηση και γιατί την διδάσκουμε στην προσχολική ηλικία

Η «σειροθέτηση», αναφέρεται στην ικανότητα οργάνωσης διαφόρων στοιχείων κατά σειρά, σύμφωνα με κάποιο χαρακτηριστικό , όπως το βάρος , το μέγεθος , τον αριθμό , έχει καθοριστική σημασία για την επίλυση προβλημάτων και αποτελεί παράγοντα σχολικής ετοιμότητας.

Η ικανότητα σειροθέτησης προϋποθέτει την κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ μαθηματικών μονάδων. Για να ανταποκριθεί όμως το παιδί , ακόμη και σε απλές ασκήσεις σειροθέτησης, πρέπει να έχει στο μυαλό του κάποια πρώτα σχήματα (υποσύνολα), σύμφωνα με ένα ή περισσότερα (αργότερα) χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ακόμη κι αν πρόκειται για ίδια αντικείμενα ή στοιχεία που επιδέχονται περαιτέρω διαχωρισμό σε υποομάδες.

Το ζητούμενο κριτήριο σειροθέτησης θα μπορούσε να είναι το βάρος, το μέγεθος, ο αύξοντος ή ιθύνοντας αριθμός. Υπάρχουν απλές θεματικές ομάδες, όπως τα σχήματα που χωρίζονται ανάλογα με το σχηματισμό τους και έπειτα μπορούν να σειροθετηθούν κατά μέγεθος.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, αρκεί μερική εμπειρία του παιδιού από τα βασικά σχήματα που του δίνονται προς ομαδοποίηση. Έτσι, το επόμενο βήμα στη σειροθέτηση είναι ένα (‘’ τώρα βάλε τα στη σειρά κατά μέγεθος …-π.χ.-…από το μικρότερο στο μεγαλύτερο’’) .

Ακόμη και εδώ χρειάζεται το παιδί να γνωρίζει ήδη τα σχήματα και την έννοια των μεγεθών “μεγάλο-μικρό-μεσαίο” και να τα έχει κατακτήσει ως ένα βαθμό για να προχωρήσει στην έννοια της σύγκρισης “μικρότερο-μεγαλύτερο” .

Ωστόσο ,υπάρχουν και πολυπλοκότερες έννοιες, όπου το παιδί πρέπει να έχει συσχετίσει πολλές έννοιες και κατά συνέπεια να έχει κατακτήσει αρκετές από αυτές, προκειμένου να προχωρήσει σε μια σειροθέτηση με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.

Αν εξετάσουμε ως παράδειγμα, την έννοια του χρόνου και συγκεκριμένα, της χρονικής διαδοχής γεγονότων, το παιδί βρίσκεται αντιμέτωπο με πολύ περισσότερες έννοιες – κεκτημένες ή όχι – προκειμένου να βάλει σε χρονική σειρά γεγονότα μιας έννοιας κατάστασης (γεγονότα μιας ημέρας σε χρονική σειρά/ εικόνες που συνδεδεμένες αποτελούν μια μικρή ιστορία, (π.χ. μια μονοήμερη εκδρομή/ τι κάνουμε από το πρωί που ξυπνάμε ως το μεσημέρι που τρώμε κλπ.).

Τρόποι για να μάθει  το παιδί μας τις χωρικές έννοιες στην προσχολική ηλικία

Ενθαρρύνονται με βιωματικό τρόπο να επισημαίνουν απλές χρονικές σχέσεις όπως η διάρκεια, η χρονική ακολουθία, το «ταυτόχρονο» δραστηριοτήτων και τα χρονικά διαστήματα.

Να συγκρίνουν τη διάρκεια δραστηριοτήτων που έχουν κοινή έναρξη, να συγκρίνουν την ταχύτητα κίνησης πραγμάτων σε σχέση με το χρόνο όταν είναι ίση η απόσταση (π.χ. δραματοποιούν το μύθο της χελώνας και του λαγού κ.α.).

Η σειροθέτηση εξασκεί στο παιδί να βάλει τα αντικείμενα γεγονότα σε μια λογική αλληλουχία είναι μια σημαντική δεξιότητα που στο σχολείο σχετίζεται με διάφορα μαθήματα όπως το σκέπτομαι και γράφω. Την περιλαμβάνει και η ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας Α ΤΕΣΤ την όποια και εξετάζει.

Πηγή
www.mandou.gr
Αντιστοιχισμένο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button